Gå til hoved indhold

Udeliv og Samvær

I Udeliv og Samvær er vi dagligt på heldagsudflugter og bruger naturen og det offentlige rum som læringsrum til at arbejde med dine kompetencer.

Udeliv og Samvær er et lille tilbud for dig med betydelig og varig nedsat fysisk og psykiskfunktionsevne. Vi er 9-10 borgere.

Vi arbejder med at gøre dig mere selvstændig, øge din trivsel, dine færdigheder og din mulighed for at være en del af samfundet. 

Vi arbejder bevidst ikke med en fast daglig struktur og piktogrammer, men har en række genkendelige fixpunkter som fx morgensamling i tilbuddet, frokost på turen og eftermiddagste, når vi er hjemme igen.

Vi tager hver dag på ture i mindre grupper, som bliver inddelt efter turens længde, indhold og destination. Vi går 5-10 km dagligt. Udflugterne bliver tilpasset dit aktuelle behov for udfordringer og ro.

Vi tager primært offentlig transport og lærer dig at navigere så selvstændigt som muligt i
det offentlige rum på fx et museum, i et tog eller på en café samtidig med, at du lærer at begå dig blandt andre mennesker.

For at være i Udeliv og Samvær skal du være mobil, seende, kunne fungere i en gruppe og forstå og følge en mundtlig besked.

Vi har særligt fokus på:

 • Sociale kompetencer

  Vi arbejder med, at du lærer at indgå i nære relationer, gruppesammenhænge og samfundslivet samt forstå andres og udskyde egne behov.

 • Kropslige kompetencer

  Gennem daglige fysiske udfordringer arbejder vi med at udvikle og vedligeholde din kondition, fysik og grovmotoriske færdigheder.

 • Personlige kompetencer

  Vi arbejder med at udvikle borgernes selvværd, selvforståelse og evnen til at føle, hvad de kan lide, og hvem de er.

 • Sensoriske kompetencer

  Målet er at udvikle din evne til at bearbejde sanseindtryk og højne din tolerance over for
  de indtryk, omverdenen giver dig.