Gå til hoved indhold

IKT-linjen

IKT-linjen er et multimedietilbud for dig, der bruger elektroniske kommunikationshjælpemidler som fx talemaskine.

JAC’s IKT-linje er et lille tilbud til dig med fysiske funktionsnedsættelser, der bruger elektroniske kommunikationshjælpemidler, primært talemaskiner. IKT står for informations- og kommunikationsteknologi.

For at være på IKT-linjen skal du være interesseret i velfærdsteknologi og have lyst til at prøve den af og bruge den i hverdagen. Vi bruger teknologien til at udvide dine muligheder for at kunne handle mere selvstændigt i dit liv. 

Vi har en overordnet daglig struktur med fælles morgenmøde, arbejde og aktiviteter om formiddagen og mere selvstændige, rolige aktiviteter om eftermiddagen.

Arbejdsidentitet i fokus

Et vigtigt mål er at give dig en arbejdsidentitet og en meningsfuld hverdag. 

Vi løser eksterne opgaver som fx at producere videoer og tester velfærdsteknologi. Du lærer at arbejde med hele processen omkring videoproduktion som fx storyboard, optagelse, redigering og klipning. Nogle af videoerne lægger vi ud på JAC’s interne IBG-skærm, som vi står for driften af. Opgaverne bliver differentieret og tilpasset til dig, så du har mulighed for at være med og udvikle dine potentialer.

På IKT-linjen arbejder du både selvstændigt og er med i fælles arbejdsopgaver og projekter. Vi har et stærkt fællesskab og et ungdommeligt miljø, hvor vi har det sjovt sammen.

Personalet på IKT-linjen har specialiseret viden og erfaring inden for pædagogik, teknologi og forskellige kommunikative værktøjer.

Vi har særligt fokus på:

  • Selvstændighed og selvhjulpenhed

    Vi følger med i og afprøver ny teknologi, der kan hjælpe dig med at bruge og udvikle dit potentiale. Vi løser dagligdagsopgaver ved bl.a. at bruge Google Smart Home-højtalere, der kan respondere på  elektronisk talesyntese. På den måde kan du selv fx tænde lyset, tænde kaffemaskine, køre et rullegardin op og ned via din talemaskine. Du lærer også at lave præsentationer og oplæg for fx gæster udefra. 

  • Kommunikative kompetencer

    Vi støtter dig i at blive bedre til at kommunikere og udtrykke dig gennem dine teknologiske kommunikationsmidler. Hos os er der tid og ro til at, du kan kommunikere via din talemaskine eller kommunikationsapp, så det bliver en naturlig del af hverdagen. På den måde får du mulighed for at deltage aktivt og give din mening til kende. Du lærer også at begå dig på sociale platforme og i forskellige omgivelser. Du bliver inddraget så meget som muligt i alle former for de daglige opgaveløsninger. Det kan fx være at formulere en mail eller forberede og deltage i relevante telefonsamtaler via medhør. 

  • Sociale kompetencer

    Vi lægger vægt på at have et arbejdsfællesskab, som er trygt og rart, og hvor I lærer af og hjælper hinanden. Vi holder daglige morgenmøder, hvor I skiftes til at være mødeleder, fordele opgaver og fremlægge og lytter til hinandens meninger, ideer og igangværende projekter.