Gå til hoved indhold

Kreativitet og Samvær

Kreativitet og Samvær er et stort produktionsværksted, hvor du kan lave keramik, male, sy og tegne.

Kreativitet og Samvær er et stort aktivitets- og samværstilbud , hvor vi er 28-30 borgere med særlige behov. Her kan du udfolde dine kreative evner ved blandt andet at fremstille keramik, male og tegne kort, sy hvedepuder, nisser og meget mere. Produktionen sælger vi videre til virksomheder og private.

For at kunne være i Kreativitet og Samvær skal du kunne rumme at være sammen med mange mennesker og kunne deltage i de kreative produktionsprocesser. Produktionen og aktiviteterne er inddelt i tre forskellige arbejdszoner; en keramikzone, en kortzone og en temazone. Du er som udgangspunkt tilknyttet én af zonerne.

Fokus for kompetenceudvikling

Vores hverdag er struktureret, men med alsidige arbejdsopgaver, sjove udfordringer og plads til forskellighed. Arbejdsprocesserne i vores produktion er tydeligt opdelte, hvor du har din egen opgave og funktion. 

Vi sørger for forudsigelighed og genkendelighed for at skabe tryghed og give dig det bedste fundament for læring.

Vi har fokus på at skabe et godt arbejdsmiljø ved at give dig ansvar og stille krav, så du kan få succesoplevelser, arbejdsidentitet og får mulighed for at bruge dine kompetencer. Vi tror på, at alle kan lære noget, og at alle kan bidrage – og at dét er med til at skabe trivsel.

Vi har især fokus på:

  • Selvstændighed

    Du er med i hele processen fra forberedelse og design af et produkt til at finde materialer, producere, rydde op og gøre rent efter dig. Vi har en rehabiliterende tilgang, idet vi arbejder med at sætte mål i samarbejde med dig og stiller krav, der kan give dig  succesoplevelser og ejerskab.

  • Kommunikation

    Vi har fokus på at udvikle dine kommunikative kompetencer og bruger værktøjer inden for totalkommunikation.

  • Sociale kompetencer

    Vi arbejder med at udvikle dine sociale kompetencer, bl.a. ved at du skal samarbejde om en opgave eller er sammen med andre om en aktivitet. Vi har aktiviteter, som skaber fællesskabsfølelse og giver en fælles referenceramme.