Gå til hoved indhold

Nærvær og Samvær

I Nærvær og Samvær tager vi på tur hver dag og har fokus på fysiske aktiviteter og at skabe gode relationer.

Nærvær og Samvær er et aktivitets- og samværstilbud for dig med særlige behov, herunder udviklingsforstyrrelser som atypisk autisme. Flere hos os befinder sig på et tidligt udviklingstrin og er sensible og impulsstyrede.

Vi har en dagligdag med en fast rytme, genkendelighed og omsorg og tæt personalekontakt.

Vi lægger stor vægt på at skabe en tæt og tillidsfuld relation til dig, så du får mod på at bevæge dig ud i samfundet. 

Fokus for kompetenceudvikling

Vi har vores egen bus og tager alle på tur hver dag, som regel i mindre grupper, for at stimulere dig fysisk og sansemæssigt. Det giver også det bedste fundament for læring. Vi hjælper dig med at danne kropslige og mentale erfaringer gennem forskellige sansepåvirkninger, både hjemme og når vi er på tur.

Destinationen går som regel til skoven, stranden eller andre rolige områder, hvor vi går op til 5-6 km, alt efter behov og overskud.

Når vi kommer hjem fra turene, har du mulighed for at trække dig og få ro eller at deltage i forskellige aktiviteter.

Vi har særligt fokus på:

 • Sociale kompetencer

  Vi arbejder med at lære dig at kunne rumme andre og være en del af et fællesskab.

 • Fysik og sundhed

  Vi har daglige fysiske aktiviteter som gåture og sansestimuli, som kan gør det nemmere for dig at slappe af og få indre ro. 

 • Kommunikation

  Hvis du har en iPad med Moment Diary, bruger vi det sammen til at skabe visuelle fortællinger om dig selv og til at arbejde med at stimulere dit sprog og din sprogforståelse. Har du ikke en iPad, arbejder vi en fysisk bog i stedet.

 • Selv- og medbestemmelse

  Vi hjælper dig til at blive så selvhjulpen som muligt og inddrager dig i dagens praktiske arbejde i det omfang, du kan.