Gå til hoved indhold

Gartnerteamet

I Gartnerteamet kan du arbejde med gartneropgaver. Vi er et udekørende team, der løser opgaver for både virksomheder, private og JAC.

I Gartnerteamet kan du arbejde med jord, buske og planter, bruge kroppen og prøve kræfter med mange
forskellige maskiner. Du bliver en del af et team, hvor der dagligt er fysisk arbejde og masser af frisk luft på
programmet.

Vi løser gartneropgaver og udendørs vedligeholdelsesopgaver for store og små virksomheder og private.

Vi tilrettelægger arbejdet, så det passer til dit tempo og behov. Du får både faglig og pædagogisk støtte i arbejdet, så du kan lære at arbejde mere selvstændigt. 

Arbejdsopgaver i Gartnerteamet

I Gartnerteamet kan du blandet andet arbejde med:

  • At slå græs
  • At beskære buske og træer
  • At fjerne ukrudt
  • At klippe hæk
  • At anlægge fliser
  • Gravearbejde.

Læring og udvikling

Vi har fokus på, at du udvikler dig og lærer nyt - både fagligt, personligt og socialt. Du bliver oplært i de daglige arbejdsopgaver, og to gange om året har vi en hel kursusdag sammen med kollegerne i JAC's tre andre støttede beskæftigelsestilbud. Her kan du komme på kurser i emner, som er relevante for dit arbejde og udvikling.

Praktik i andre virksomheder

Du har også mulighed for at komme i praktik i andre virksomheder, fx en dag om ugen, hvor du kan afprøve dét, du har lært i Gartnerteamet og prøve nye arbejdsopgaver. 

Vi støtter dig i arbejdet

Vi er to personaler i Gartnerteamet, som oplærer dig i arbejdsopgaverne og støtter dig i arbejdet.