Gå til hoved indhold

Visitation

JAC er et tilbud i Gentofte Kommune og drives i henhold til servicelovens § 103 og § 104.

Vi modtager borgere fra alle kommuner, primært kommuner i Region Hovedstaden. Har du en borger, der er interesseret i et dagtilbud på JAC, så kontakt os på tlf.: 45 28 05 28 eller mail: jacinfo@gentofte.dk  

Vi sikrer det rette tilbud til borgeren

Vi hjælper med at finde det rette tilbud til borgeren, der både tager hensyn til borgerens interesser, støttebehov og særlige hensyn.

Praktik på JAC

Vi anbefaler som udgangspunkt altid, at borgeren kommer i en 14-dages praktik i det relevante dagtilbud, før borgeren indskrives på en plads. Vi har 14 dages gratis praktik for alle.
Læs mere om praktikmuligheder her

Placeringsudvalg for § 104-tilbud

Vi har et placeringsudvalg på JAC for vores § 104-tilbud med en personalerepræsentant for hvert af tilbuddene. Når en borger ønsker at starte i et § 104-tilbud, vender vi i udvalget, hvor borgeren vil passe bedst ind med udgangspunkt i hans eller hendes støttebehov, særlige hensyn og ønsker. På den måde sikrer vi det bedste match mellem borgeren og tilbud på JAC.

Jobmatchforløb

Har I som kommune en borger, der skal have et § 103 eller § 104-tilbud, men hvor der er tvivl om hvilket tilbud og borgerens støttebehov, kan vi tilbyde et jobmatchforløb for borgere med førtidspension.

Her giver vi borgeren mulighed for at prøve flere forskellige tilbud i snusepraktikker i dagtilbud både på JAC og hos andre aktører samtidig med, at vi afklarer borgerens præcise støttebehov. På den måde er borgeren selv med til at vælge sit endelige tilbud samtidig med, at han eller hun får den rette støtte, til den rette takst i det endelige tilbud. 

Jobmatchforløbet udbydes gennem vores team i Nextjob.
Læs mere om jobmatchforløb her

Udskrivning af borgere

Det skal meddeles JAC skriftligt, når en borger ønsker at stoppe i sit dagtilbud, eller der er ønsker til ændringer i tilbuddet (fx ændringer i tid, ændring af pladstype m.m.). Ved opsigelse opkræves for løbende måned samt efterfølgende måned. Ved ændring sker dette til den 1. i efterfølgende måned.

Visitation til Nextjob

Som sagsbehandler kan du visitere direkte til Nextjobs forløb.
Læs mere om visitation til Nextjob

Mere information

Du er altid velkommen til at kontakte vores ledelse, hvis du har spørgsmål eller ønsker mere information om visitation til vores tilbud.
Se kontaktoplysninger til JAC her