Gå til hoved indhold
To STU elever sidder sammen

STU

Vores Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU), STU Nextjob, er for dig, der ønsker at udvikle dig personligt, fagligt og socialt og blive klar på, hvad du vil i fremtiden.

STU Nextjob er for dig, der har vanskeligheder, som gør, at du ikke kan gå på en anden ungdomsuddannelse lige nu. Det kan fx være, at du har angst, aspergers, autismespektrumforstyrrelser, ADHD, ADD, kravvægring eller generelle indlæringsvanskeligheder.

Du går sammen med op til 15 andre elever i alderen 16-25 år. 

Du får undervisning i mange forskellige fag, der matcher dit niveau og dét, du gerne vil blive bedre til. Du er selv med til at tilrettelægge dit skema og kan ud over dansk og matematik vælge imellem en bred vifte af valgfag.

Vi forbereder dig til arbejdsmarkedet

Et vigtigt mål med Nextjobs STU er at forberede dig til arbejdslivet. Du lærer derfor om arbejdskultur og skal i virksomhedspraktik seks gange i løbet af uddannelsen. 

I løbet af de tre år finder vi ud af, hvor meget du kan arbejde. Flere af vores elever er kommet videre i uddannelse eller har fået job på særlige vilkår efter at have afsluttet STU'en.

Læs meget mere på STU Nextjobs egen hjemmeside her