Gå til hoved indhold

Afklarings- og beskæftigelsesrettede forløb

Nextjob er en afdeling i JAC, som kan hjælpe dig, der har brug for en særlig indsats til at komme i uddannelse eller beskæftigelse. Alle forløb i Nextjob er håndholdte og skræddersyes til dit behov.

Nextjob tilbyder forskellige individuelle forløb til dig med særlige behov, der har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Du kan se et overblik over forløbene nedenfor og læse meget mere på Nextjobs egen hjemmeside.
Gå til Nextjobs hjemmeside

Afklarings- og udviklingsforløb

Et forløb til dig, som har svært ved at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Vi afklarer og udvikler arbejdsevnen hos dig med det mål at afklare dit fremtidige forsørgelsesgrundlag.

Relationsforløb

Relationsforløbet er et forløb for dig, der har brug for en særlig håndholdt indsats til at håndtere hverdagen, før du er klar til at komme i fx et afklaringsforløb eller i uddannelse.

Hybridpraktikforløb

Et virksomhedspraktikforløb til dig, der skal tilbage på arbejdsmarkedet på enten ordinære eller særlige vilkår, hvor du kan få løn for de arbejdsopgaver, du løser i praktikken.

Fastholdelse i job

Et forløb for dig, der har afsluttet et afklaringsforløb, og som fortsat er i praktik og har brug for støtte til at kunne blive i praktikken, indtil du kan komme i fast beskæftigelse.

Formidling af job på særlige vilkår

Et forløb til dig, der er tilkendt et fleksjob eller har førtidspension, og som gerne vil have et job på særlige vilkår. I forløbet hjælper vi dig med at finde et job.

Jobmatchforløb 

Et forløb for dig, der er tilkendt førtidspension, og som skal have et dagtilbud efter servicelovens § 103 eller § 104. I forløbet afklarer vi dit støttebehov og finder det rette tilbud.