Visitation til JAC

JAC er et tilbud i Gentofte Kommune og drives i henhold til Lov om Social Service §103 og §104.  

JAC (Gentofte Kommune) sælger pladser til unge og voksne med særlige behov fra andre kommuner.

Er du kommunal sagsbehandler?

Er du sagsbehandler i en anden kommune end Gentofte og ønsker at købe et tilbud i JAC, skal du anvende Voksenudredningsmetodens udrednings- og indstillingsskema. Du kan finde skemaet på gentofte.dk her. Du skal sende skemaet til os på mail: jacinfo@gentofte.dk.

Hvis vi træffer beslutning om, at borgeren kan anvises til en plads hos os, udarbejdes en kontrakt mellem Gentofte Kommune som udfører og den kommune, som er handlekommune for borgeren, og som dermed bestiller på vegne af borgeren. Vi fremsender kontrakten til borgerens handlekommune. 

Udskrivning af borgere

Det skal meddeles JAC skriftligt, når en borger ønsker at stoppe i sit dagtilbud, eller der er ønsker til ændringer i tilbuddet (fx ændringer i tid, ændring af pladstype m.m.). Ved opsigelse opkræves for løbende måned samt efterfølgende måned. Ved ændring sker dette til den 1. i efterfølgende måned.

Visitation til Nextjob

Som kommunal sagsbehandler kan du visitere direkte til Nextjobs forløb. Læs mere om Nextjobs forløb og visitationsmuligheder på Nextjobs hjemmeside.

Mere information

Du er altid velkommen til at kontakte vores ledelse, hvis du har spørgsmål eller ønsker mere information om visitation til vores tilbud. Se kontaktoplysninger til JAC her

Vores tilbud

JAC rummer over 20 forskellige tilbud med uddannelse, aktiviteter og beskæftigelse til mennesker med særlige behov.