Takster

JAC har overordnet seks forskellige takster på vores dagtilbud. Taksten fastsættes efter borgerens støttebehov.

Tilbud i hht. servicelovens § 103

Produktion, montage, service; 361,00 kr. per døgn, planlagt normering 1:7.
Produktion, montage, service; 600,00 kr. per døgn, planlagt normering 1:4.

Tilbud i hht. servicelovens § 104

Oplevelsesaktivitet; 666,00 kr. per døgn, planlagt normering 1:4.
Oplevelsesaktivitet; 846,00 kr. per døgn, planlagt normering 1:3.
Oplevelsesaktivitet; 1039,00 kr. per døgn, planlagt normering 1:2.
Oplevelsesaktivitet; 1.797,00 kr. per døgn, planlagt normering 1:1.

Alle takster er gældende fra 2021.

Ekstra støttebehov

Ved visitation af borgere med specielle handicap og/eller støttebehov, kan en særskilt takst beregnes.

Tilkøbsydelser

Udarbejdelse af SanseProfil via Center for Specialterapi: 7.500,00 kr.

De enkelte dagtilbuds takster

Du kan se, hvilke takster der er gældende i de enkelte tilbud under beskrivelsen af tilbuddene i sektionen 'JAC's tilbud'. 

Praktik på JAC

Praktikforløb i et af vores tilbud koster 1.348,00 kr. per uge.

Borgere, der kommer fra et tilbud i Job & Aktivitetscenter Hørkær, JAC Sydvest eller AC Kellersvej, kan komme gratis i praktik på JAC.   

Takster i Nextjob

Der gælder særlige takster for forløbene i Nextjob og for STU'en, som du kan se på Nextjobs hjemmeside.

Takster i Center for Specialterapi og Snozelhuset

Center for Specialterapi har særlige takster for deres ydelser, som du kan se på Center for Specialterapis hjemmeside.

Snoezelhuset har ligeledes særlige takster, som du kan se på Snoezelhusets hjemmeside.

Kørsel med Hovedstadens Befordring A/S

For borgere der ikke selv kan transportere sig ud til JAC, beregner vi et tilbud på kørsel med Hovedstadens Befordring A/S eller taxa. Sagsbehandleren i borgerens handlekommune skal give betalingstilsagn på kørslen, hvorefter vi varetager selve bestillingen af kørslen.

Kontakt funktionsleder Maybritt Perlt Jeppesen på tlf.: 51 41 88 55, mail: mpj@gentofte.dk for mere information eller tilbud på kørsel.  

De enkelte tilbuds takster

Tal på papir

Du kan se de, hvilke takster der er gældende i de enkelte tilbud under beskrivelsen af tilbuddene i sektionen 'JAC's tilbud'.