EAN- og P-numre

JAC's EAN-nummer: 57 98 00 86 59 607

CVR-nummer: 19 43 84 14

P-numre

Tilbud på Sandtoften - P-nummer: 10 03 25 88 48
- Kreativitet og Samvær
- Snedkerværkstedet 
- Montageværkstedet
- Tekstilværkstedet
- Raatstof Medie
- IKT-linjen
- Bevægelse og Samvær
- Café Nema
- Pedelteamet
- Nextjobs afklaringsteam

Vintappergården - P-nummer:10 22 26 88 95

Udeliv og Samvær, P-nummer: 10 11 35 35 21

Natur og Samvær, P-nummer: 10 03 43 55 83

Nærvær og Samvær, P-nummer: 10 03 43 55 83

Struktur og Samvær, P-nummer: 10 11 35 35 21

Sansning og Samvær, P-nummer: 10 03 43 55 95

Birkegården, P-nummer: 10 16 12 58 10

STU Nextjob, P-nummer: 10 19 92 79 26

iGenbrug, P-nummer: 10 22 31 34 16

Gartnerteamet, P-nummer: 10 19 92 78 96

Center for specialterapi, P-nummer: 10 03 43 56 13

Snoezelhuset, P-nummer: 10 16 12 41 99