Dokumentation og effektmåling

På JAC har vi udviklet et redskab til at dokumentere og måle vores borgeres udvikling, som alle vores dagtilbud gør brug af.

Billede af kompetencekompas og læringsmål

Vi har et mål på JAC om, at vi hver dag skal udvikle borgernes kompetencer med den rette pædagogiske indsats. Derfor har vi udviklet og implementeret et redskab til at arbejde målrettet med dokumentation og effektmåling af den pædagogiske indsats. Formålet har været at skabe et fælles sprog og at sikre, at den pædagogiske ydelse, vi giver borgeren, virker. 

Kompetencekompas

Vores dokumentationsredskab har vi valgt at kalde 'Kompetencekompas'. Kompetencekompasset er bygget op omkring 10 indikatormålinger, som scorer borgernes funktionsniveau og dokumenterer, hvordan vi med den rette pædagogiske indsats kan udvikle borgernes kompetencer. Kompetencekompasset er inspireret af Københavns Kommunes Forandringskompas.  

Det er et værktøj, der skal fungere som bindeled mellem den bestilling, kommunerne giver JAC og den pædagogiske ydelse, som JAC leverer til borgerne. 

Kontakt

Vil du vide mere om Kompetencekompasset eller har spørgsmål til dokumentation og effektmåling på JAC, så kontakt:

Centerleder
Ann-Christina Matzen Andreasen
Tlf.: 39 98 79 06
Mobil: 51 39 68 30
Mail: acma@gentofte.dk