Til kommuner

JAC drives af Gentofte Kommune. Vores kerneydelser udbydes i henhold til servicelovens § 103 og § 104. Vi sælger dagtilbudspladser til voksne mennesker med særlige behov som fx udviklingshæmning, autisme og sindslidelser fra alle kommuner. Derudover tilbyder vi STU, afklarings- og udviklingsforløb, ressourceforløb, jobformidling samt fysioterapi, ergoterapi og snoezelen til målgruppen.

Vi dokumenterer udvikling

Billede af JAC's dokumentationsredskab; Kompetencekompasset

På JAC har vi udviklet et redskab til at dokumentere og måle vores borgeres kompetenceudvikling.  

Takster

Tal på papir

JAC har overordnet fire forskellige takster på vores tilbud om beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud.

Vores tilbud

JAC rummer over 20 forskellige tilbud med uddannelse, aktiviteter og beskæftigelse til mennesker med særlige behov.

Vores målgruppe

Elever med iPads

JAC rummer en bred vifte af tilbud til mennesker med særlige behov som fx psykiske og fysiske funktionsnedsættelser eller sociale problemer.