Vision og målsætning

JAC's vision

Vi vil forny handicap- og psykiatriområdet og give alle borgere mulighed for livslang læring.

JAC's værdigrundlag

Vi tror på, at alle mennesker kan lære nyt, udvikle sig og bidrage.

JAC's filosofi 

Vi tror på:

  • At alle borgere kan udfyld en vigtig plads i samfundet
  • At tilpassede kurser og læringsforløb kan give alle mennesker nye muligheder
  • At mange flere borgere end i dag kan tilknyttes arbejdsmarkedet.

Vores målsætninger

  • Vi vil bruge JAC's kompetencekompas til at afdække borgerens psykiske og fysiske funktionsniveau
  • Vi vil give borgere mulighed for at udvikle nye kompetencer i afgrænsede kursusforløb
  • Borgerne skal understøttes i brugen af velfærdsteknologi for så vidt muligt at blive 'ejer af eget liv'
  • Flere borgere skal tilpasses arbejdsmarkedet.