Driftsforhold

Job-, Aktivitets- og Kompetencecenterets driftsherre er Gentofte Kommune

JAC hører under Social & Sundhed, Rådhuset, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, Telefon 39 98 00 00, www.gentofte.dk.

Gentofte Kommune kører overordnet efter en bestiller- og udførermodel (BUM). Driftsmæssigt refererer JAC til Social- & Handicapdrift og myndighedsmæssigt refererer vi til Social & Handicap.

Handicappolitik

Gentofte Kommune har udarbejdet en handicappolitik, som er udgangspunktet for arbejdet i Job-, Aktivitets- og Kompetencecenteret.

Mål- og rammestyring
Gentofte kommune har mål- og rammestyring. Ved delegation har kommunen udlagt de fleste driftsmæssige opgaver til JAC.