Udvikling for alle

På JAC tror vi på, at alle kan udvikle sig uanset funktionsniveau. Vi gør en forskel hver dag gennem konkrete aktiviteter for vores borgere, som udvikler dem og giver dem livskvalitet. 

På JAC tilbyder vi en bred vifte af dagtilbud og forskellige forløb til mennesker med særlige behov. Det overordnede mål for alle vores tilbud er at give mennesker med særlige behov en meningsfuld hverdag, hvor de udvikler deres kompetencer.

Læringsforløb og kurser

Alle borgere på JAC har mulighed for at vælge læringsforløb og kurser som en del af deres dagtilbud. De er opdelt i tre kategorier; arbejdsrettede læringsforløb, personlige interessekurser og individuelle læringsforløb, som henvender sig til forskellige målgrupper.

Aktivitets- og samværstilbud

Til borgere, der har en meget begrænset eller ingen arbejdsevne, har vi en række forskellige aktivitets- og samværstilbud i henhold til servicelovens §104.

Beskyttet beskæftigelse

For borgere med en begrænset arbejdsevne, der ikke kan være på arbejdsmarkedet, har vi forskellige beskyttede beskæftigelsestilbud i henhold til servicelovens §103. 

Inklusion på arbejdsmarkedet

Vi arbejder målrettet på at understøtte inklusionen af mennesker med særlige behov på arbejdsmarkedet. Vi tilbyder forløb med afklaring og udvikling af arbejdsevnen, kompetenceudvikling og individuel jobformidling på arbejdsmarkedet i vores særlige afdeling Nextjob. Målet for Nextjobs forløb er at hjælpe mennesker med særlige behov videre i uddannelse eller i arbejde. 

Støttet beskæftigelse på arbejdsmarkedet

Nextjob har fire små virksomheder, hvor borgere kan udvikle deres arbejdsevne med støtte fra jobcoaches med det mål på sigt at komme i job på arbejdsmarkedet uden støtte. JAC samarbejder også med IKEA, hvor vi tilbyder beskæftigelse i grupper med pædagogisk støtte. Læs om støttet beskæftigelse her

STU

Til 16-25-årige, der ikke kan gøre brug af gængse ungdomsuddannelser, har vi en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU), som hører under Nextjob. Målet er at styrke eleverne fagligt, personligt og socialt, så de er rustet til at komme videre i deres voksen- og arbejdsliv. 

Sanseoplevelser, fysioterapi og ergoterapi

Derudover har vi tilknyttet et Snoezelhus med sanseoplevelser og et Center for Specialterapi, som tilbyder fysioterapi og ergoterapi specielt målrettet mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. 

Pladser

Vi har ca. 170 fuldtidspladser, som er fordelt på ca. 80 værkstedspladser (§103) og 90 aktivitets- og samværspladser (§104). Derudover har vi over 100 borgere tilknyttet Nextjob og yderligere 100 tilknyttet Snoezelhuset og Center for Specialterapi. 

Hvor bor vi?

Vores tilbud ligger i Gentofte Kommune. Størstedelen ligger på Sandtoften i Gentofte, mens de øvrige ligger i nærområdet. 
Se oversigt over adresser på JAC her

Vil du vide mere?

Du kan læse meget mere om vores tilbud, og hvad vi kan tilbyde her på hjemmesiden. Du er selvfølgelig også altid velkommen til at kontakte os for at høre mere. 
Se kontaktoplysninger på JAC's tilbud her

 

 

JAC's organisation

JAC er organiseret med en centerleder og fire funktionsledere, der er ansvarlige for 22 forskellige tilbud.