Er du én af Danmarks bedste ledere?

Har du fingeren på pulsen inden for ledelse? Og har du lyst til at bidrage i en organisation, som har vendt hierarkiet på hovedet og er organiseret 90 % ledelsesløst? 

Så er det måske dig, vi har brug for. Vi søger en passioneret leder til JAC. Vi er tre år i træk blevet Europas Bedste Offentlige Arbejdsplads og fire år i træk kåret til Danmarks Bedste Offentlige Arbejdsplads. 

På JAC brænder vi for at skabe rammer for læring, udvikling og trivsel hos de ca. 400 borgere med særlige behov, der er tilknyttet JAC. Vi har 18 forskellige dagtilbud (beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud), en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, jobafklaringsforløb, et Center for Specialterapi samt et snoezelhus.

På JAC er det medarbejderne, der udtænker organisationens strategi, styrer økonomien, rekrutterer nye medarbejdere og fordeler lønmidlerne. Senest har medarbejderne besluttet et nyt ledelsesspænd på JAC, da vi er blevet større, og derfor søger vi en funktionsleder mere til JAC. 

Vi søger dig, der brænder for at dele magten, og hvor tillid, inddragelse, delegering og facilitering er nøgleordene. Vi udvikler hele tiden organisationen og vores ledelsesmetode sammen med medarbejderne og er ikke bange for at udfordre os selv eller fejle undervejs. Vi har kun et formål med måden, vi driver JAC på: At blive endnu bedre til at give borgere med særlige behov nye muligheder i livet og samtidig skabe et fantastisk arbejdsmiljø for alle på JAC. 

På JAC tror vi på, at alle, uanset funktionsniveau, kan lære nyt og udvikle sig. Du skal være med til at skabe nye læringsarenaer og trivsel for både borgere og medarbejdere. Samtidig skal du sikre, at vi holder retning og når i mål med virksomhedsstrategien.  

Du bliver del af en ledergruppe, der pt. består af en centerleder, fire funktionsledere og en strategisk projektleder. Som leder i Gentofte Kommune vil du automatisk blive en del af et stort ledernetværk. På JAC arbejder vi systematisk med lederudvikling og prioriterer uddannelse og ny viden højt.  

Vi lægger vægt på, at:

Du har mod til at vende hierarkiet på hovedet og tør udfordre den traditionelle ledelsesstil
Du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund og ledererfaring
Du har erfaring med facilitering
Du har indsigt i det socialfaglige/pædagogiske arbejdsfelt
Du har strategiske og analytiske kompetencer i forhold til udvikling af organisationen
Du har en åben og positiv personlighed, der kan skabe tillid og inspirationen, uanset hvor du er i organisationen
Du er stærk i skriftlig og mundtlig kommunikation og dokumentation. 

Den ideelle kandidat til stillingen har alle de ovenstående kompetencer. Hvis du kun har nogle af dem, så prøv at søge alligevel. Dét, du ikke kan endnu, kan vi lære sammen. 

Vi kan tilbyde:

En erfaren ledergruppe med et tæt samarbejde, højt til loftet og masser af humor, og som hver dag udvikler og understøtter hinanden i den daglige ledelse på tværs af organisationen
En veluddannet og fantastisk medarbejdergruppe, som har et godt internt samarbejde og et stærkt fællesskab 
En arbejdsplads, hvor vi arbejder med forskningsbaseret viden inden for læring og ledelse og prioriterer at få den sidste nye forskning inden for området med i vores praksis 
En arbejdsplads, der gerne vil investere i dig og din fremtid.

Du skal kunne se dig selv som leder alle steder på JAC

Du starter i et onboarding-forløb på JAC, når du bliver ansat, med det formål at erfare og lære i praksis om den 90 % ledelsesløse metode. I efteråret 2023 udarbejder medarbejderne en ny organisationsstruktur sammen med ledelsen. Derefter vælger lederne, hvem der skal lede hvilke områder i den nye struktur. 

Om JAC

Samlet har JAC 116 medarbejdere ansat og servicerer ca. 400 borgere med særlige behov dagligt. 

JAC er en del af Social og Handicap Drift i Gentofte Kommune, som varetager opgaver som etablering, drift og udvikling af bl.a. bo- og dagtilbud til voksne med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, psykisk sygdom og socialt udsatte. 

Løn og ansættelsesvilkår  

Stillingen er på fuld tid og aflønnes efter gældende overenskomst. Der indhentes udvidet straffeattest ved ansættelsen. Stillingen ønskes besat d. 1. august 2023. 

Sådan søger du

Der er ansøgningsfrist d. 11. maj klokken 12.00. Første samtalerunde er d. 15. maj og anden samtalerunde er den 23. maj. Der vil være test mellem første og anden samtale.
Du søger stillingen via linket her

Vil du vide mere? 

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte JAC's centerleder Ann-Christina Matzen på tlf.: 51 39 68 30 eller acma@gentofte.dk.