Socialpædagoger søges til Sansning og Samvær

Brænder du for at give mennesker med særlige behov nye muligheder i livet? Og vil du være med til at arbejde med sansestimulering og læring på Danmarks Bedste Arbejdsplads? Så er du måske en af vores nye kollegaer.

Billede af borger og personale, der sidder i sofa i Sansning og Samvær

Vi søger tre socialpædagoger til hhv. en fast stilling, 37 timer, og to barselsvikariater, 35-37 timer i vores aktivitets- og samværstilbud ”Sansning og Samvær. Alle tre stillinger med ansættelse per 1. juni 2023 eller hurtigst muligt. Barselvsvikariaterne løber til minimum d. 31. maj 2024. 

Sansning og Samvær er et højt specialiseret tilbud for borgere med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne i alderen 18-66 år. En del af borgerne er kørestolsbrugere, og alle har behov for særlig støtte, opmærksomhed og omsorg for at trives og udvikle sig. Samtidig har de brug for hjælp til personlig pleje og andre daglige funktioner.

I Sansning og Samvær arbejder vi ud fra den enkelte borgers behov, ønsker og interesser. Vi har en rød tråd i alt vores pædagogiske arbejde, der handler om at skabe personlig udvikling, læring og trivsel hos borgerne. Det gør vi gennem bl.a. sansestimulation, sang, musik, udflugter og små ture. Vi tager udgangspunkt i den enkelte borger i planlægningen af tilbuddets dagligdag og bruger mange former for kommunikation som fx enkelte ord, mimik, lyde, kropssprog og billedmateriale/konkreter.

Alle kan udvikle sig

På Job-, Aktivitets- og Kompetencecenteret (JAC), som Sansning og Samvær er en del af, tror vi på, at alle kan lære nyt og udvikle sig. Vores udgangspunkt er, at alle skal have mulighed for at udvikle deres kompetencer ud fra zonen for nærmeste udviklingstrin. Vi tilrettelægger individuelle læringsforløb for vores borgere med udgangspunkt i deres kompetencer og præferencer. Du skal være med til at tilrettelægge og gennemføre læringsforløbene. Vi dokumenterer ved hjælp af vores egne dokumentationsredskaber, og alle borgerne har individuelle læringsmål, som understøttes af de daglige aktiviteter.

Dine arbejdsopgaver

Du bliver en del af et stort team på 12 medarbejdere, der er inddelt i tre grupper, og får derudover 100 kolleger på hele JAC at sparre med.  

Vi bor i lokaler, der er specialindrettet til målgruppen med bl.a. flex-solorum, som tæller et rum med kuglebassin, et skovrum, et fokusrum, et gyngerum og et musikrum.

• Du skal stå for at tilrettelægge dagen for de enkelte borgere
• Du skal støtte borgerne i daglige aktiviteter, herunder spisning og hygiejne
• Du skal stå for at planlægge og gennemføre aktiviteter for borgerne som fx sansestimulation, gåtur, håndspa mv.
• Du skal dagligt dokumentere vedr. borgernes trivsel, læring og udvikling
• Du får kontaktpædagogansvar for to-tre borgere og er hovedansvarlig for opsætning og opfølgning på borgernes udviklingsmål 
• Du skal samarbejde med pårørende, botilbud og eksterne samarbejdspartnere omkring vores borgere
• Du skal have lyst til at bidrage med at udvikle Sansning og Samvær som tilbud og JAC som organisation.

Bliv en del af Danmarks Bedste Arbejdsplads

JAC er de sidste fire år blevet kåret til Danmarks Bedste Offentlige Arbejdsplads. Vi har en 90 % ledelsesløs organisering, et stærkt fællesskab, en høj faglighed og en høj grad af tillid til hinanden. Vi har højt til loftet, og som medarbejder har du stor indflydelse både på dit daglige arbejde og organisationen som helhed. Du er fx med til at udtænke organisationens strategi, styre økonomien og rekruttere nye medarbejdere. Samtidig har vi rigtig gode muligheder for faglig udvikling og efteruddannelse og har eksterne oplægsholdere til fælles læring. 

Vores forestillinger om dig:

• Du har en pædagogisk uddannelse og er god til at begrunde din faglighed
• Du brænder for at arbejde med læring og udvikling hos målgruppen
• Du er initiativrig og kreativ
• Du har erfaring med eller har lyst til at arbejde med sanseintegration og totalkommunikation
• Du er god til at samarbejde
• Du er fysisk er i stand til at varetage borgernes plejebehov, fx ved lift og forflytninger
• Du kan håndtere borgere, der til tider kan reagere fysisk og verbalt uhensigtsmæssigt.

Hos os får du:

• En dynamisk, spændende og uhøjtidelig arbejdsplads med et fantastisk arbejdsmiljø
• En åben, humoristisk og engageret personalegruppe
• En arbejdsplads, der tror på, at alle mennesker kan udvikle sig, og som har stort fokus på læring
• En arbejdsplads med et højt fagligt niveau, der arbejder for at sætte nye standarder for arbejdet med borgerne
• Personalegoder, fx adgang til træningsfaciliteter. 

Løn og ansættelsesvilkår

Arbejdstiden ligger mellem kl. 07.30-15.00 i hverdagene. Vi holder månedlige personalemøder mellem klokken 15.00 og 17.00. Stillingen aflønnes efter gældende overenskomst på området. Der indhentes udvidet straffeattest ved ansættelsen.

Til den faste stilling holder vi første samtalerunde d. 21. april og anden samtalerunde d. 24. april 2023.

Til barselsvikariaterne holder vi første samtalerunde d. 25. april og anden samtalerunde d. 27. april 2023.

Sådan søger du

Der er ansøgningsfrist for alle tre stillinger d. 20. april kl. 12.00. 

Du søger stillingerne via nedenstående links:

Se stillingsopslag for fast stilling som socialpædagog her

Se stillingsopslag for barselsvikariater her

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte funktionsleder Camilla Birch Johansson på tlf.: 51 41 82 55 eller mail: cajo@gentofte.dk

Læs mere om Sansning og Samvær her