Er du én af Danmarks bedste ledere?

Har du fingeren på pulsen inden for ledelse? Og vil du være med til at give borgere med særlige behov nye muligheder gennem læring? Så er det måske dig, vi har brug for.

Vi søger en passioneret leder til fire af vores aktivitets- og samværstilbud.

På JAC er det medarbejderne, der udtænker organisationens strategi, styrer økonomien, rekrutterer nye medarbejdere og fordeler lønmidlerne. Senest har medarbejderne udarbejdet en ny organisationsstruktur. Vi søger en leder, der brænder for ledelse og er med på en ledelsesstil, hvor inddragelse, delegering og tillid er nøgleordene. Vi udvikler hele tiden organisationen og vores ledelsesmetode sammen med medarbejderne og er ikke bange for at udfordre os selv eller fejle undervejs. Vi har kun et formål med måden, vi driver JAC på. At blive endnu bedre til at give borgere med særlige behov nye muligheder i livet.  

Du skal lede en gruppe på 21 medarbejdere, hvor fagligheden er i top, og som er fordelt i fire aktivitets- og samværstilbud. Borgerne i de fire tilbud har nedsat kognitiv funktionsevne og et væsentligt støttebehov. Derfor skal du både kunne understøtte samarbejdet internt på tværs af JAC og kunne samarbejde med pårørende, botilbud, sagsbehandlere og andre i borgernes netværk. 

På JAC tror vi på, at alle, uanset funktionsniveau, kan lære nyt og udvikle sig. Vi var de første i Danmark til at arbejde med kurser og læringsforløb til alle borgere som en del af deres dagtilbud. Du skal være med til at skabe nye læringsarenaer og trivsel for både borgere og medarbejdere. Samtidig skal du sikre, at vi holder retning og når i mål med organisationens strategier.

Du bliver del af en ledergruppe, der består af en centerleder, fire funktionsledere, en strategisk projektleder og en kontorleder. Som leder i Gentofte Kommune vil du automatisk blive en del af et stort ledernetværk. På JAC arbejder vi systematisk med lederudvikling og prioriterer uddannelse og ny viden højt.  

Vi lægger vægt på, at:

- Du har mod til ledelse og gerne vil udfordre din ledelsesstil
- Du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund og ledererfaring, gerne inden for området 
- Du har indsigt i det socialfaglige/pædagogiske arbejdsfelt
- Du har strategiske og analytiske kompetencer i forhold til udvikling af organisationen
- Du har en åben og positiv personlighed, der kan skabe tillid og inspiration, uanset hvor du er i organisationen 
- Du er stærk i skriftlig og mundtlig kommunikation og dokumentation. 

Den ideelle leder til stillingen har alle de ovenstående kompetencer. Hvis du kun har nogle af dem, så prøv at søge alligevel. Det du ikke kan endnu, kan vi lære sammen. 

Vi kan tilbyde:

- En erfaren ledergruppe med et tæt samarbejde, højt til loftet og masser af humor, og som hver dag udvikler og understøtter hinanden i den daglige ledelse på tværs af organisationen
- Danmarks Bedste Offentlige Arbejdsplads (kåret af Great Place To Work i 2018)
- En veluddannet og fantastisk medarbejdergruppe, som har et godt internt samarbejde og et stærkt fællesskab
- En arbejdsplads, hvor vi arbejder med forskningsbaseret viden inden for læring og ledelse og prioriterer at få den sidste nye forskning inden for området med i vores praksis 
- En arbejdsplads, der gerne vil investere i dig og din fremtid.

De fire aktivitets- og samværstilbud har base på forskellige lokationer tæt på hinanden, alle beliggende på Bank-Mikkelsens Vej-området i Gentofte. 

Om JAC

Samlet har JAC 110 medarbejdere ansat og servicerer 400 borgere dagligt. JAC har 180 fuldtidspladser fordelt på 13 forskellige dagtilbud i henhold til Lov om Social Service § 103 (beskyttet beskæftigelse) og § 104 (aktivitets- og samværstilbud). Derudover rummer JAC et Center for Specialterapi, et snoezelhus og en særlig afdeling Nextjob, som tilbyder STU, afklaringsforløb og beskæftigelse til mennesker med særlige behov. 

JAC er en del af Social- & Handicap Drift i Gentofte Kommune, som varetager opgaver som etablering, drift og udvikling af bl.a. bo- og dagtilbud til voksne med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, psykisk sygdom og socialt udsatte. 

Løn og ansættelsesvilkår  

Stillingen er på fuld tid og aflønnes efter gældende overenskomst. Der indhentes udvidet straffeattest ved ansættelsen. Stillingen ønskes besat d. 1. september 2019. 

Vil du vide mere? 
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte centerleder Ann-Christina Matzen på tlf.: 51 39 68 30 eller acma@gentofte.dk. 

Ansøgning

Der er ansøgningsfrist onsdag d. 12. juni kl. 12.00. Vi holder samtaler i uge 25 og uge 26. Der vil være en test mellem første og anden samtale.
Du søger stillingen via linket her: https://gentofte.hr-skyen.dk/show-job/44156