JAC et godt eksempel

D. 12. juni lancerede regeringens Ledelseskommission sine 28 anbefalinger til, hvordan offentlige arbejdspladser bør ledes i fremtiden. JAC har været udvalgt som case af kommissionen, fordi JAC’s ledelsesstil gør en markant forskel for borgernes hverdag. 

Med i kommissionens publikationer med anbefalinger og materiale er rapporten ’Tæt på hverdagens ledelsespraksis – 12 cases fra Ledelselskommissionen’, hvor JAC er en af dem. Cases, der på hver deres måde skal tjene som forbillede og inspiration for andre.

JAC er udvalgt, fordi JAC har lykkes med at implementere en flad og progressiv ledelsesstil. På JAC har medarbejderne, der er tættest på borgerne i det daglige, fx stor medindflydelse på arbejdspladsens strategi, og de er direkte med til at bestemme, hvordan tilbuddene til borgerne indrettes, så de giver så god mening som muligt for borgerne. 

- Jeg er meget glad og stolt over, at ledelseskommissionen har valgt at pege på os som et eksempel til efterfølgelse. Det er et kæmpe rygklap til alle hos os, både ledere, medarbejdere og borgere, der gennem de sidste par år har arbejdet med at gøre JAC endnu bedre både som tilbud for borgerne og arbejdsplads for medarbejderne. På JAC har vi sammen, ledelse og medarbejdere, skabt en fælles vision og strategi om, at ’Alle kan lære noget og alle kan udvikle sig’. Det har direkte effekt for borgerne, da alle aktiviteter hos JAC skaber værdi for borgerne i form af læring og personlig udvikling, siger Centerleder for JAC, Ann-Christina Matzen.

Se indslag fra TV 2 Lorry om JAC som arbejdsplads her

Borgerne i centrum

JAC har blandt andet indført åbne ledermøder, hvor medarbejderne kan sidde med, og har decentraliseret budgetansvaret, så medarbejderne både har indflydelse på og tager ejerskab for, hvilke indsatser der skal prioriteres. Samtidig bliver borgerne inddraget, så JAC’s tilbud altid tager udgangspunkt i borgernes behov og ønsker. På JAC har ledelse og medarbejdere sammen udviklet et såkaldt kompetencekompas, som bruges til at måle, om de forskellige tilbud har den rette virkning på den enkelte borgers ønske om udvikling og uddannelse.

Tilgangen til ledelse har også betydet, at JAC i dag oplever øget arbejdsglæde og trivsel både blandt medarbejdere og borgere, mens sygefraværet blandt medarbejderne i dag er helt i bund.

Se casebeskrivelse om JAC i publikationen 'Tæt på hverdagens ledelsespraksis - 12 cases fra Ledelselskommissionen' på side 45 her 

Samskabelse vejen frem

Ledelseskommissionens anerkendelse af JAC vækker også stor tilfredshed hos kommunaldirektør i Gentofte Kommune, Frank E. Andersen.
- I Gentofte Kommune har vi i flere år arbejdet målrettet med at inddrage borgerne i kommunens arbejde, fordi vi ved, at det giver bedre og mere robuste løsninger. På politisk niveau har vi indført særlige opgaveudvalg, hvor borgere og politikere arbejder tæt sammen, og på vores egne arbejdspladser har vi også arbejdet meget med at blive endnu bedre til at inddrage borgerne. Det har JAC formået i udpræget grad, så de i dag er et eksempel til efterfølgelse for alle offentlige arbejdspladser i Danmark. 

Ex-Irma boss bakker op 

JAC får også rosende ord af tidligere administrerende direktør i IRMA, Alfred Josefsen, der i dag rådgiver om ledelse og selv har siddet med i regeringens ledelseskommission. 
- Stort tillykke til JAC og Gentofte Kommune, der har vist, at det godt kan lade sig gøre at udvikle kvaliteten og samtidig føre en meget ansvarlig økonomisk styring, siger han, og fortsætter:
- Og det er her sket på et område, der historisk set har det svært, når social- og handicapområdet mødes med hårde krav om økonomisk effektivitet, siger Alfred Josefsen. 

Fakta om ledelse på JAC

JAC har en flad ledelsesstruktur, hvor nøgleværdierne er tillid, passion, medarbejderinvolvering og ansvarsdelegering. Ledelsen arbejder med tydelige værdier og har en klar vision for hele organisationen, som er udviklet i samarbejde med medarbejderne. Visionen sætter retningen, og alle aktiviteter og nye tiltag holdes op imod, om de skaber værdi for borgerne i form af læring og udvikling. Ledelsen arbejder med klare mål, som når de nås, fejres i fællesskab i organisationen, hvilket skaber stolthed og holdånd hos medarbejderne. Ledelsen har skarpt fokus på at sætte det rigtige hold af medarbejdere og arbejder efter devisen, at det er tilladt at fejle for både ledelse og medarbejdere.