JAC er udvalgt til at inspirere andre

JAC er blevet udvalgt som case for regeringens ledelseskommission sammen med 11 andre arbejdspladser i Danmark. Ledelseskommissionen skal gennem casestudierne vise eksempler på ledelse, der har gjort en forskel og skabt resultater for borgerne.

Billede af borgere, der bliver interviewet af Ledelseskommissionen

På JAC har ledelse og medarbejdere sammen skabt en ny diskurs og fælles vision og strategi om, at ’Alle kan lære noget og alle kan udvikle sig’. Det har direkte effekt for borgerne, da alle aktiviteter hos JAC skaber værdi for borgerne i form af læring og personlig udvikling.

På JAC skal kommissionen mere specifikt undersøge, hvordan "ledelse med fokus på værdiskabelse for borgerne og direkte involvering af medarbejderne i udviklingen af kerneopgaven skaber retning, motivation og stolthed for medarbejderne og bedre resultater for borgerne".

Ledelseskommissionen er her over to dage i september, hvor de besøger nogle af vores tilbud og interviewer både vores centerleder, øvrige ledelse, afdelingschef, medarbejdere og ikke mindst borgerne.

Kommissionen gennemfører casestudier på 10 offentlige, en selvejende og en privat arbejdsplads. I slutningen af december afslutter kommissionen sit arbejde og udgiver en rapport med anbefalinger til, hvordan man kan styrke ledelse i det offentlige. 

Læs mere om ledelseskommissionen her