JAC er i LEV-bladet

LEV-bladet var med til vores dimissionsfest på JAC, og det er der kommet en stor artikel ud af, der også fortæller, hvordan vi arbejder med læring og dokumentation på JAC.

I artiklen fremhæver LEV os som et godt eksempel på, at man sagtens kan finde et udviklingspotentiale hos borgere med udviklingshæmning, og at borgerne har lyst til at lære nyt og udvikle sig. Og det skaber trivsel og livskvalitet.

I artiklen kan du bl.a. læse om:
- hvorfor vi holder dimissionsfest på JAC
- hvordan vores fokus på læring og udvikling hos borgerne skaber mening hos både borgere, pårørende og kommuner
- hvorfor vi på JAC mener, at alle mennesker, uanset funktionsniveau, vokser af at få stillet krav og skal have mulighed for at lære nyt og udvikle sig.

Læs hele artiklen her