JAC inspirerer Færøerne

En lille delegation fra JAC har sammen med vores afdelingschef, Elsebet Schultz, netop været på Færøerne for at afholde en konference for samtlige personaler og ledelse på Færøernes dagtilbudsområde om vores dokumentationsredskab; kompetencekompasset og vores læringsforløb og kurser her på JAC.

Billede af JAC's centerleder, Ann-Christina Matzen, der holder oplæg på Færøerne

JAC’s centerleder, projektleder, to personaler samt vores afdelingschef i Social & Handicap drift havde sat godt 60 personaler og ledelse stævne på Verkstaðið Vón, ét af Færøernes i alt otte forskellige dagtilbud til deres godt 150 borgere med særlige behov.

JAC’s dokumentationsredskab kan bruges af andre

Det blev en succesfuld dag med masser af videndeling. Færingerne er langt fremme i forhold til at arbejde pædagogisk med borgere med særlige behov. Derfor var vi også meget stolte over at se, hvordan de metoder vi har udviklet på JAC alligevel kunne inspirere dagtilbuddene på Færøerne. Særligt var færingerne begejstrede for vores læringsforløb og vores dokumentationsredskab ’Kompetencekompasset’, som personaler og ledelse på JAC selv har udviklet til at dokumentere effekten af den pædagogiske indsats.

Konferencen stod på oplæg om forskellen på metoder og tilgange, hvorfor det er vigtigt at dokumentere og måle det pædagogiske arbejde og en kort introduktion til Kompetencekompasset. Herefter fik de 60 personaler mulighed for selv at prøve kompasset i praksis på deres borgere, og de var meget begejstrede. Kompetencekompasset er bygget op omkring 10 indikatormålinger, som scorer en borgers funktionsniveau og dokumenterer, hvordan man med den rette pædagogiske indsats kan udvikle borgernes kompetencer.

Alle kan udvikle sig – alle kan lære noget

Anden del af konferencen havde fokus på læringsforløb og kurser som tiltag i den pædagogiske praksis. Tre workshops, hvor vi præsenterede nogle af vores arbejdsrettede læringsforløb, skulle inspirere færingerne til at arbejde med kompetenceudvikling med udgangspunkt i vores vision om, at alle kan udvikle sig, alle kan lære noget.

”Jeg har lært så meget, som jeg kan bruge på min arbejdsplads, og jeg føler, at det kun er en begyndelse til en lang proces, hvor mulighederne er uendelige. Både de niveauer og kompetencekompasset og til sidst de kurser, som vi SKAL i gang med på Virkni”.
Citat fra personale på dagtilbuddet Verkhúsið Virkni

Færingerne kunne med det samme se, hvordan de med små tilpasninger kunne arbejde mere metodisk og struktureret med deres pædagogiske praksis og ikke mindst måle effekten ved hjælp af kompetencekompasset.

Færøernes dagtilbud for voksne med særlige behov er organiseret i otte forskellige tilbud beliggende på flere forskellige øer med en overordnet enhedsleder. I efteråret 2015 var ledelsen på Færøerne på studiebesøg i Danmark, hvor de bl.a. lagde vejen forbi JAC. De blev så imponerede over vores arbejde her på JAC, at de inviterede os derop til at inspirere alle deres personaler på deres årlige virksomhedskonference.

Gensidig inspiration

Det var ikke kun færingerne, der blev inspireret. Vi blev også meget inspirerede af tilgangen til det pædagogiske arbejde på Færøerne og har taget en masse nye ideer med hjem til JAC. Dagen før konferencen var der besøg på to af Færøernes otte tilbud, der bød på søde mennesker, flotte produkter og masser af inspiration til nye måder at arbejde på. JAC’s repræsentanter blev også inviteret med på en to timers sejltur, hvor de for alvor fik syn for Færøernes storslåede natur.

Alt i alt var det en fantastisk tur, hvor alle parter fik en masse ny faglig viden og inspiration med hjem.