Pædagog søges til Værkstedet Garderhøj

Vi søger en pædagog til vores beskyttede værksted Garderhøj. Her arbejder 15-18 borgere med udviklingshæmning, som du kan være med til at give et meningsfuldt og udviklende beskæftigelsestilbud.

På Værkstedet Garderhøj er borgerne beskæftiget med forskellige pakke- og monteringsopgaver for eksterne kunder. Værkstedet har både borgere, der kan arbejde mere eller mindre selvstændigt og borgere, der har brug for støtte til almindelige dagligdagsaktiviteter og nogle få til personlig pleje.

Din primære arbejdsopgave bliver, sammen med et andet pædagogisk personale, at igangsætte og oplære borgerne i pakke- og monteringsarbejdet, strukturere deres opgaver og støtte og vejlede dem undervejs i arbejdet. Samtidig skal du også igangsætte mere kreative aktiviteter og yde pædagogisk støtte.

På JAC tror vi på, at alle kan lære nyt og udvikle sig. Alle borgere får derfor tilbudt kurser og læringsforløb som en del af deres dagtilbud for at give dem nye muligheder i livet. Værkstedet Garderhøj står for at afholde kurset ’Arbejdskultur på en lille produktionsarbejdsplads’, som du skal være med til at tilrettelægge og gennemføre.

Som en del af jobbet skal du kunne skrive tilbud og håndtere ordrer og regninger. Du skal kvalitetssikre borgernes monteringsarbejde og kunne yde kundepleje.

Om dig

• Du skal være uddannet pædagog og besidde en stor portion empati
• Du skal kunne lære fra dig og møde borgerne med anerkendelse og godt humør
• Du skal kunne håndtere IT på brugerniveau
• Du skal kunne formulere dig skriftligt, da der også er en del dokumentationsarbejde
• Du skal kunne arbejde selvstændigt, men også samarbejde med både sagsbehandlere, pårørende og bosteder.

Hvad kan vi tilbyde?

• Ansættelse i et lille team, hvor du vil få stor indflydelse på dit daglige arbejde og værkstedet som dagtilbud – og samtidig del af et større team af personale på vores beskyttede værksteder med rig mulighed for sparring
• En aktiv, spændende og livlig arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø
• Et udviklende og kreativt job med et stort potentiale.

Løn og ansættelsesvilkår 

Stillingen er på 37 timer og aflønnes efter SL’s overenskomst for socialpædagoger med mulighed for at forhandle tillæg. Der indhentes udvidet straffeattest ved ansættelsen. Stillingen ønskes besat hurtigst muligt og senest 1. marts 2016.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte funktionsleder Troels Malthe Pedersen på tlf.: 51 64 83 61 eller pædagog Jørgen Ulrich Erichs på tlf.: 45 42 42 06.
Du kan læse mere om Værkstedet Garderhøj her

Sådan søger du

Send din ansøgning, dit cv og eksamensbevis til jacinfo@gentofte.dk. Skriv 'Ansøgning Garderhøj' i emnefeltet. Ansøgningsfristen er den 11. januar 2016, kl. 12.00. Vi forventer at afholde samtaler ultimo januar 2016.