Ændringer i aktivitets- og samværstilbud

En række af JAC’s aktivitets- og samværstilbud er blevet lagt sammen eller står over for en sammenlægning i den kommende tid. 

Borger ved aktivitetstavle

Sammenlægningerne sker for at give tilbuddene en skarpere profil med øget specialisering og for dermed bedre at kunne matche borgernes behov. Samtidig har eller får alle tilbuddene nye navne.

Omstruktureringen af vores aktivitets- og samværstilbud betyder, at tilbuddene får en skarpere pædagogisk profil. Det overordnede fokus ligger fortsat på social træning, omsorg og pleje, men tilbuddene arbejder med forskellige fokusområder for kompetenceudvikling hos borgerne og forskellige tilgange til kompetenceudvikling. I sammenlægningen er der taget højde for, at brugergrupperne matcher hinanden, og at bredden og forskellighederne i tilbuddene bevares. 

Bevægelse & samvær

Stjernedalen har hidtil haft opdelt borgerne i tre små teams. Disse tre teams bliver nu fordelt på tre nye tilbud. Team 1 er allerede per 1. maj flyttet ind i helt nyrenoverede lokaler på Sandtoften og er dermed blevet et selvstændigt tilbud, som har fået navnet ’Bevægelse & samvær’. Tilbuddet har 7-10 borgere med særlige behov, som alle er mobile. Det er borgere med udviklingsforstyrrelser, som er sensible over for omverdenen, impulsstyrede og som lever i nuet. Hverdagen er bygget op med en daglig rytme, som skaber ro, tryghed og genkendelighed hos borgerne, der giver basis for udvikling. Udgangspunktet er at styrke borgernes selvværd og fysik og give gode oplevelser.

Udeliv & samvær

Stjernedalens Team 2 bliver i september lagt sammen med Naturprojektet, der ellers har haft lokaler på Sandtoften. De to tilbud med ca. 16 borgere får navnet ’Udeliv & samvær’ og flytter til september ind i helt nyrenoverede lokaler i Stjernedalen på Bank-Mikkelsens Vej. Tilbuddets borgere er mobile, seende, skal kunne fungere i en gruppe og forstå en mundtlig besked. Borgerne har behov for aktiviteter, der er fysisk udfordrende. Derfor er tilbuddet dagligt på ture og har naturen og det offentlige rum som læringsrum. 

Nærvær & samvær

Stjernedalens Team 3 bliver et selvstændigt tilbud ved navn ’Nærvær og samvær’ pr. 1. september, der ligeledes bliver i Stjernedalens lokaler. Tilbuddet er for unge med særlige behov, herunder unge med udviklingsforstyrrelser som autisme og atypisk autisme. Borgerne har brug for genkendelighed, en fast daglig rytme og et stort behov for omsorg og tæt personalekontakt. Derfor er der få borgere i tilbuddet. 

Kreativitet & samvær

Keramikværkstedet og Aktivitetsgruppen er i en proces, hvor de er ved at blive lagt sammen. Det sker først fysisk i begyndelsen af år 2015 i Keramikværkstedets nuværende lokaler. Deres nye navn bliver ’Kreativitet & samvær’ og tilbuddet kombinerer et aktivitetstilbud med produktionsarbejde. Her kan borgerne udfolde deres kreative evner ved blandt andet at fremstille ting i ler, male og tegne. Borgerne skal kunne rumme at være i et stort tilbud. Produktionen og aktiviteterne foregår dog ofte i mindre grupper.

Sansning & samvær – Struktur og samvær

Endelig skifter Månehuset navn til ’Sansning & samvær’ og Team 5 til ’Struktur & samvær’ pr. 1. september, men de to tilbuds profil og adresse ændres ikke.

JAC's logo