Målgruppe

JAC's målgruppe er mennesker med fysisk og psykisk nedsat funktionsevne, der ikke umiddelbart kan være på arbejdsmarkedet. 

Vores borgere er i alderen 16 år og opefter og modtager typisk førtidspension, uddannelsesstøtte, kontanthjælp, ledighedsydelse, sygedagpenge eller revalidering.

Vores borgere har særlige behov, som typisk hænger sammen med en psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller sociale problemer. Det kan være: 

  • Psykiske funktionsnedsættelser som intellektuelle og kognitive forstyrrelser, herunder hjerneskade, udviklingsforstyrrelser som opmærksomhedsforstyrrelser (ADHD) og autismespektrum, udviklingshandicap og indlæringsvanskeligheder. 
  • Sindslidelser som angst, depression, forandret virkelighedsopfattelse, personlighedsforstyrrelse, spiseforstyrrelse, tilknytningsforstyrrelse og stressbelastning.
  • Fysiske funktionsnedsættelser som hørenedsættelse, kommunikationsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse og synsnedsættelse
  • Sociale problemer som udadreagerende adfærd, indadreagerende adfærd, omsorgssvigt, social isolation og selvskadende adfærd. 

Samarbejdspartnere

Vi samarbejder med social- og handicapforvaltninger, jobcentre og UU-vejledere, hovedsageligt fra Region Hovedstaden. 

 

Hvad kan vi tilbyde?

Vi tilbyder en bred vifte af tilbud til mennesker med særlige behov.