Kontakt

Hovedkontor

Job-, Aktivitets- og Kompetencecenteret
Sandtoften 3-7
2820 Gentofte
Tlf.: 45 28 05 28
Mail: jacinfo@gentofte.dk

Åbningstid

Administrationen er åben for telefonisk henvendelse alle hverdage fra kl. 8.00 - 15.00.

EAN og CVR

Vores EAN-nr. er: 5798 0086 59607.
Vores CVR-nr. er: 1943 8414.

Ledelse

Centerleder

Ann-Christina Matzen Andreasen
Tlf.: 39 98 79 06
Mobil: 51 39 68 30
Mail: acma@gentofte.dk

Funktionsleder for tilbuddene Bevægelse og Samvær, Kreativitet og Samvær, IKT-linjen, Vintappergården og Birkegården

Maybritt Perlt Jeppesen
Tlf.: 51 41 88 55
Mail: mpj@gentofte.dk

Funktionsleder for § 103-tilbuddene Snedkerværkstedet, Montageværkstedet, Tekstilværkstedet, Raatstof Medie, Pedelteamet, Gartnerteamet, Café Nema og iGenbrug

Troels Malthe Pedersen
Tlf.: 51 64 83 61
Mail: tmap@gentofte.dk

Funktionsleder for Nextjobs afklaringsteam, STU Nextjob, Center for Specialterapi og Snoezelhuset

Camilla Birch Johansson
Tlf.: 51 41 82 55
Mail: cajo@gentofte.dk

Funktionsleder for Natur og Samvær, Struktur og Samvær, Nærvær og Samvær, Udeliv og Samvær samt Sansning og Samvær

Pernille Dam Naumann
Tlf.: 21 35 07 38
Mail: pdu@gentofte.dk

Kontorleder

Janne Kejser
Tlf.: 39 98 79 05
Mail: jank@gentofte.dk

 

Tilbud

Kreativitet og Samvær

Sandtoften 3-7
2820 Gentofte
Tlf.: 45 28 05 37
Mail: jac-kreativitet@gentofte.dk

Snedkerværkstedet 

Sandtoften 3-7
2820 Gentofte
Tlf.: 45 28 05 35
Mail: jac-sm@gentofte.dk

Montageværkstedet

Sandtoften 3-7
2820 Gentofte
Tlf.: 45 28 05 35
Mail: jac-sm@gentofte.dk

Tekstilværkstedet

Sandtoften 3-7
2820 Gentofte
Tlf.: 21 49 35 81
Mail: jac-tekstil@gentofte.dk

Raatstof Medie

Sandtoften 3-7
2820 Gentofte
Tlf.: 45 28 03 46
Mail: mail@raatstof.dk

IKT-linjen

Sandtoften 3-7
2820 Gentofte
Tlf.: 30 47 23 72
Mail: jac-ikt@gentofte.dk  

Vintappergården

Lyngbyvej 485
2820 Gentofte
Tlf.: 20 35 26 64
Mail: jac-vintappergaarden@gentofte.dk

Bevægelse og Samvær

Sandtoften 3-7
2820 Gentofte
Tlf.: 51 64 83 60/ 20 42 48 17
Mail: jac-bevaegelse@gentofte.dk

Udeliv og Samvær

Bank-Mikkelsens Vej 15
2820 Gentofte
Tlf.: 39 98 79 20/ 20 35 19 77
Mail: jac-udeliv@gentofte.dk

Natur og Samvær

Bank-Mikkelsens Vej 17
2820 Gentofte
Tlf.: 91 17 68 06
Mail: jac-natur@gentofte.dk

Nærvær og Samvær

Bank-Mikkelsens Vej 17
2820 Gentofte
Tlf.: 39 98 79 19/51 64 83 62
Mail: jac-naervaer@gentofte.dk

Struktur og Samvær

Bank-Mikkelsens Vej 15
2820 Gentofte
Tlf.: 39 98 79 10/ 29 44 74 45
Mail: jac-struktur@gentofte.dk

Sansning og Samvær

Gruppe 1 og 2
Bank-Mikkelsens Vej 5
2820 Gentofte
Tlf.: 39 98 79 22

Gruppe 3
Bank-Mikkelsens Vej 1
2820 Gentofte
Tlf.: 20 12 68 71

Gruppe 1
Mobil: 21 54 90 95
Mail: jac-sansning@gentofte.dk

Gruppe 2
Mobil: 29 45 57 25
Mail: jac-sansning2@gentofte.dk

Gruppe 3
Tlf.: 20 12 68 71
Mail: jac-sansning3@gentofte.dk

Birkegården

Tranegårdsvej 73
2900 Hellerup
Tlf.: 39 62 41 17
Mail: jac-birkegaarden@gentofte.dk

Nextjobs afklaringsteam

Sandtoften 7
2820 Gentofte
Tlf.: 45 28 05 28
Web: nextjob.dk

STU Nextjob

Hartmannsvej 23
2900 Hellerup
Tlf.: 51 41 93 53
web: www.stunexjob.dk

iGenbrug

Butik iGenbrug
Stolpegårdsvej 24
2820 Gentofte
Tlf.: 20 12 32 71

Hus på Gentofte Genbrugsstation
Ørnegårdsvej 15
2820 Gentofte

Café Nema

Cafe Nema
Sandtoften 3-7
2820 Gentofte
Tlf.: 45 28 03 49
Mail: cafenema@gentofte.dk

Gartnerteamet

Lyngbyvej 485
2820 Gentofte
Tlf.: 20 35 72 06/ 40 43 18 26

Pedelteamet

Sandtoften 3-7
2820 Gentofte
Tlf.: 20 35 19 80/ 92 43 60 29
Mail: pedelteamet@gentofte.dk

Center for specialterapi

Bank-Mikkelsens Vej 1
2820 Gentofte
Tlf.: 39 98 79 12
Mail: centerforspecialterapi@gentofte.dk
Web: centerforspecialterapi.dk

Snoezelhuset

Bank Mikkelsens Vej 1
2820 Gentofte
Tlf.: 39 98 79 12 
Mail: snoezelhuset@gentofte.dk
Web: snoezelhus.dk