Kontakt

Hovedkontor

Job-, Aktivitets- og Kompetencecenteret
Sandtoften 3-7
2820 Gentofte
Tlf.: 45 28 05 28
jacinfo@gentofte.dk
Fax: 45 87 13 96

Åbningstid

Administrationen er åben for telefonisk henvendelse alle hverdage fra kl. 8.00 - 15.00.

EAN og CVR

Vores EAN-nr. er: 5798 0086 59607.
Vores CVR-nr. er: 1943 8414.

Ledelse

Centerleder 
Ann-Christina Matzen Andreasen
Tlf.: 4528 0530
Mobil: 5139 6830
acma@gentofte.dk

Funktionsleder for tilbuddene Bevægelse og Samvær, Kreativitet og Samvær, Raatstof IKT og Vintappergården
Maybritt Perlt Jeppesen
Tlf.: 51 41 88 55
mpj@gentofte.dk

Funktionsleder for § 103-tilbuddene Snedkerværkstedet, Montageværkstedet, Tekstilværkstedet, Raatstof Medie, Pedelteamet, Gartnerteamet, Café Nema og iGenbrug
Troels Malthe Pedersen
Tlf.: 51 64 83 61
tmap@gentofte.dk

Funktionsleder for Nextjobs afklaringsteam, STU Nextjob, Center for Specialterapi og Snoezelhuset 
Camilla Birch Johansson
Tlf.: 51 41 82 55
cajo@gentofte.dk

Funktionsleder for Natur og Samvær, Struktur og Samvær, Nærvær og Samvær, Udeliv og Samvær samt Sansning og Samvær
Pernille Dam Naumann
Tlf.: 21 35 07 38
pdu@gentofte.dk

Kontorleder

Janne Kejser
Tlf.: 4528 0529
jank@gentofte.dk

 

Tilbud

Kreativitet og Samvær
Sandtoften 3-7
2820 Gentofte
Tlf.: 45 28 05 37

Snedkerværkstedet 
Sandtoften 3-7
2820 Gentofte
Tlf.: 45 28 05 35

Montageværkstedet
Sandtoften 3-7
2820 Gentofte
Tlf.: 45 28 05 35

Tekstilværkstedet
Sandtoften 3-7
2820 Gentofte
Tlf.: 21 49 35 81

Raatstof Medie
Sandtoften 3-7
2820 Gentofte
Tlf.: 45 28 03 46
mail@raatstof.dk

Raatstof IKT
Sandtoften 3-7
2820 Gentofte
Tlf.: 30 47 23 72 

Vintappergården
Lyngbyvej 485
2820 Gentofte
Tlf.: 20 35 26 64

Bevægelse og Samvær
Sandtoften 3-7
2820 Gentofte
Tlf.: 51 39 68 28

Udeliv og Samvær
Bank-Mikkelsens Vej 15
2820 Gentofte
Tlf.: 20 81 55 63/51 39 68 28/20 35 19 77

Natur og Samvær
Bank-Mikkelsens Vej 17
2820 Gentofte
Tlf.:91 17 68 06

Nærvær og Samvær
Bank-Mikkelsens Vej 17
2820 Gentofte
Tlf.: 39 98 79 19/51 64 83 62/30 66 83 01

Struktur og Samvær
Bank-Mikkelsens Vej 15
2820 Gentofte
Tlf.: 39 98 79 10

Sansning og Samvær
Bank-Mikkelsens Vej 5
2820 Gentofte
Tlf.: 39 98 79 22

Nextjob
Sandtoften 3-7
2820 Gentofte
Tlf.: 45 28 05 28
www.nextjob.dk

STU Nextjob
Hartmannsvej 23
2900 Hellerup
Tlf.: 51 41 93 53

iGenbrug
 
Butik iGenbrug
Stolpegårdsvej 24
2820 Gentofte

Hus på Gentofte Genbrugsstation
Ørnegårdsvej 15
2820 Gentofte
Tlf.: 51 44 18 66/20 35 70 74

Café Nema
Cafe Nema
Sandtoften 3-7
2820 Gentofte
Tlf.: 45 28 03 49
cafenema@gentofte.dk

Gartnerteamet
Lyngbyvej 485
2820 Gentofte
Tlf.: 20 35 72 06

Pedelteamet
Sandtoften 3-7
2820 Gentofte
Tlf.: 20 35 19 80

Center for specialterapi
Sandtoften 3, 2. sal
2820 Gentofte
Tlf.: 39 98 79 12
centerforspecialterapi@gentofte.dk
www.centerforspecialterapi.dk

Snoezelhuset
Bank Mikkelsens Vej 2B
2820 Gentofte
Tlf.: 39 98 79 29 
snoezelhuset@gentofte.dk
www.snoezelhus.dk