Praktikvurdering

I slutningen af praktikperioden udarbejder din praktikvejleder en skriftlig bedømmelse af dit praktikophold til dit seminarium og indstiller din praktik til godkendt eller ikke-godkendt. 

Vejlederen vurderer din praktik på baggrund af læringsmålene. Hvis læringsmålene ikke er blevet opfyldt i praktikken, kan praktikken ikke godkendes. Det er derfor vigtigt i praktikforløbet hele tiden at diskutere læringsmålene og eventuelt justere dem, så målene kan opfyldes.

Praktikrapport

Som afslutning på din praktik skal du udarbejde en skriftlig evaluering af dit praktikophold på JAC, der også kan være med til at udvikle vores tilbud til studerende.

 

Lov om Social Service

I løbet af din praktikperiode får du indblik i Serviceloven, som er fundament for størstedelen af vores tilbud på JAC.