Midtvejsevaluering

Når du er halvvejs gennem din praktik, holder vi en evaluering for at sikre, at du får mest muligt ud af dit praktikforløb.

Til midtvejsevalueringen skal både du og din praktikvejleder forberede jer på at diskutere følgende punkter:

1. Kontakt
– din evne til åbent, interesseret og engageret at involvere dig i såvel den enkelte borger som i gruppen.

2. Iagttagelse
– din evne til såvel systematisk som spontant at gøre iagttagelser i dagligdagen og reflektere over disse.

3. Initiativ
– din evne til at gå aktivt ind i det daglige arbejde på JAC og til at igangsætte aktiviteter, både planlagte og spontane.

4. Engagement
– din evne til at forholde dig aktivt til arbejdet på JAC og vise interesse for, hvad der sker omkring dagtilbuddet.

5. Samarbejde
– din evne til at arbejde ud fra fælles mål sammen med en eller flere personer og tage medansvar for dette. 

6. Pædagogisk tænkning
– din evne til at forholde dig undrende, spørgende, analyserende og reflekterende over for hverdagen på JAC.

7. Videreudvikling
Områder, du skal arbejde videre med.

Evalueringen er en gensidig proces, hvor du også kan diskutere dine egne tanker, ros/ris eller områder, som du ikke mener er blevet opfyldt i praktikken. Hvis der er behov for det, afholder vi flere evalueringer ud fra punkterne.

Midtvejsevalueringen ligger inden praktikbesøget fra seminariet, så du og praktikvejlederen kan inddrage den i en diskussion under praktikbesøget.