For studerende

Som pædagogstuderende har du mulighed for at prøve kræfter med specialområdet i en praktik i ét af vores dagtilbud. 

Vi modtager pædagogstuderende i henholdsvis 1., 2., og 3. praktik, primært fra seminarier i hovedstadsområdet. 

Du kommer i praktik i ét af vores dagtilbud, som enten er et beskyttet værksted eller et aktivitets- og samværstilbud og får tilknyttet en praktikvejleder. Vi har også af og til praktikanter i Nextjob.
Læs om JAC's dagtilbud her 

Formål med praktik

Formålet med et praktikophold i JAC er, at du får kendskab til arbejdet på dagområdet for voksne med udviklingshæmning og andre med særlige behov. Du vil også få kendskab til vores virksomhedsplan, de pædagogiske metoder vi anvender samt bestemmelser i Lov om Social Service.

Som en del af praktikken får du indsigt i samarbejdet med pårørende og brugerbestyrelse og i det kollegiale og tværfaglige samarbejde i JAC. I løbet af praktikken vil du komme på besøg på et botilbud/bofællesskab og deltage i et handleplansmøde.

Rammer for praktikken

Vi forventer, at du som studerende indgår i det daglige arbejde på lige fod med personalet. Vi stiller forskellige krav til dig, alt efter hvor du er i din uddannelse.

Det er dig og din praktikvejleder, der planlægger forløbet i praktikken ud fra læringsmålene, dine ønsker for praktikken og vores mål for det enkelte dagtilbud.

Straffeattest

Vi skal indhente din straffeattest, før du må starte din praktik hos os. Derfor skal du som studerende være opmærksom på at kontakte os så hurtigt som muligt, når du ved, at du skal i praktik hos os.
Se kontaktoplysninger til JAC her

Praktikstedsbeskrivelse

Vi har udarbejdet en beskrivelse af vores praktiksteder, som du kan få tilsendt ved at sende en mail til os på jacinfo@gentofte.dk.

 

Er du ergo- eller fysioterapeutstuderende?

Du kan komme i praktik i vores Center for Specialterapi, hvis du er fysio- eller ergoterapistuderende. Læs mere på CFS's hjemmeside.