Dokumentation

På JAC arbejder vi med at dokumentere og måle vores borgeres udvikling med redskabet, 'Kompetencekompasset', som vi selv har udviklet.

Vi har et mål på JAC om, at vi hver dag skal udvikle borgernes kompetencer med den rette pædagogiske indsats. Derfor har vi udviklet og implementeret et redskab til at arbejde målrettet med dokumentation og effektmåling af den pædagogiske indsat. Formålet har været at skabe et fælles sprog og at sikre, at den pædagogiske ydelse, vi giver borgeren, virker. 

Kompetencekompas

Vores dokumentationsredskab har vi valgt at kalde Kompetencekompas. Kompetencekompasset er bygget op omkring 10 indikatormålinger, som scorer borgernes funktionsniveau og dokumenterer, hvordan vi med den rette pædagogiske indsats kan udvikle borgernes kompetencer. Kompetencekompasset er inspireret af Københavns Kommunes forandringskompas.  

Det er et værktøj, som skal fungere som bindeled mellem den bestilling, kommunerne giver JAC og den pædagogiske ydelse, som JAC leverer til borgerne. 

 

Kontakt

Vil du vide mere om Kompetencekompasset eller har spørgsmål til dokumentation og effektmåling på JAC, så kontakt:

Centerleder
Ann-Christina Matzen Andreasen
Tlf.: 39 98 79 06
Mobil: 51 39 68 30
Mail: acma@gentofte.dk