Brugerbestyrelse

JAC har en brugerbestyrelse, som er med til at sikre, at borgere på JAC har indflydelse på deres hverdag

Formålet med brugerbestyrelsen er at sikre, at borgerne på JAC bliver inddraget i beslutninger om deres dagtilbud, som har betydning for dem. Brugerbestyrelsen kan fx være med til at beslutte, om der skal bruges penge på at male gangene, eller om der skal være borgere med til ansættelsessamtaler af personale.

Bestyrelsen er også med til at udvikle borgernes mulighed for indflydelse og medbestemmelse og samarbejder med brugerbestyrelser på andre tilbud i Gentofte Kommune.

Brugerbestyrelsen mødes én gang om måneden og har en årlig temadag, hvor det kommende år planlægges.

I brugerbestyrelsen sidder JAC's borgere på 9 ud af 11 stemmeberettigede pladser og dermed på flertallet. De øvrige pladser tilhører personaler.

JAC har også et sikkerhedsudvalg, som holder møde sammen med brugerbestyrelsen. Det sker i tråd med tanken om et MED-udvalg, hvor der er flere forskellige områder på dagsordenen og flere der er med til at blive hørt og træffe beslutninger. 

 
Medlemmer i bestyrelsen

Peter Libstrup Jørgensen
Montageværkstedet 

Kim Arvid Nørgaard
Kreativitet og samvær

Jacob Lind Rasmussen
Tekstilværkstedet

Mette Søgaard Jørgensen
Tekstilværkstedet

Pia Pihl Nielsen
Kreativitet og samvær

Christoffer Olafsen
Tekstilværkstedet

Maria Hemmingsen
Tekstilværkstedet

Line Holm Jønsson
Vintappergården

Leif Olsen
Kreativitet og Samvær

Sikkerhedsudvalg

Thomas Hjort Knudsen
iGenbrug

René Sørensen
Pedelteamet 

Eva Thyregod
Montageværkstedet

Süleyman Benli
Gartnerteamet

Personalerepræsentant

Leonard Kjøge
Kreativitet og Samvær

Maybritt Perlt Jeppesen
Funktionleder

Ann-Christina Matzen Andreasen
Centerleder
Sekretær uden stemmeret

Brugerbestyrelsen - video

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om brugerbestyrelsens arbejde, så kontakt:

Funktionsleder
Maybritt Perlt Jeppesen
Tlf.: 51 41 88 55
Mail: mpj@gentofte.dk