Lær at bruge IT

Vil du blive bedre til at bruge din smartphone, tablet eller computer?

Billede af telefon og iPad

På dette kursus er målet at give dig nogle IT-redskaber, så du bliver mere tryg og selvhjulpen i forhold til at bruge tablets, telefoner og computer. 

Du er selv med til at bestemme, hvad du gerne vil lære om og blive bedre til. Vi målretter undervisningen og indholdet efter jeres interesser på holdet. Derfor bliver I delt op i mindre grupper i undervisningen, så I kan arbejde med forskellige emner. 

Emnerne kan fx være podcasts, eReolen, spil, tilgængelighed, hjælpeapps, sociale medier eller noget helt andet.

Undervejs filmer vi undervisningen i de enkelte grupper.  Vi slutter kurset af med en fælles opsamling, hvor vi også ser videoerne sammen og på den måde kan lære af hinanden.

Hvad kan du lære? 

•  Fx hvad internettet egentlig er
•  Fx hvordan du lytter til bøger, hvis du har svært ved at læse
•  Fx at bruge selvbetjeningsløsninger
•  Fx at arbejde med apps som fx Google Maps og Rejseplanen
•  Fx at installere nye programmer eller apps.

Undervisningsformen er dialog og praktisk læring i små grupper.

Sted

Undervisningen foregår i et kursuslokale på Sandtoften 3-7 i Gentofte. 

Tidspunkt og deltagerantal

• Undervisningstidspunkter planlægges, når deltagerne er fundet. 
• Antal deltagere: 10-15.

Du får et kursusbevis for at have deltaget, når du afslutter kurset.