IT som træning og hjælpemiddel

Vil du være med til at lege med teknologi? På dette kursus stiller vi skarpt på teknologi og personlig udvikling samtidig med, at vi har det sjovt.

Billede af personale og borger med en iPad

OBS: Dette kursus afholdes ikke i sæson 202/2021

Vi udforsker forskellige apps for at finde ud af, hvordan de kan hjælpe og støtte dig i hverdagen med fx at holde koncentrationen og huske ting. Vi prøver Skype, Facetime og YouTube og forskellige streamingmuligheder af. Samtidig bliver du fortrolig med at bruge teknologi i form af en iPad/tablet.

Vi arbejder individuelt med teknologien som værktøj til at træne dig kognitivt og finmotorisk, helt afhængigt af dig og dine behov. Vi starter lige dér, hvor du er.

Vi har to hold , hvor det ene henvender sig til dig, der til dagligt er i beskyttet beskæftigelse - eller i et aktivitets- og samværstilbud på Sandtoften. Det andet henvender sig til dig, der er i et aktivitets- og samværstilbud på Bank-Mikkelsens Vej.

Hvad kan du lære?

• At blive mere fortrolig med teknologiske hjælpemidler
• At blive bedre til at koncentrere dig
• At blive bedre til at huske
• At bruge apps, Facetime og YouTube
• At bruge en iPad/tablet.

Undervisningsformen er sidemandsoplæring og praktisk læring.

Sted

Det ene hold har undervisning på Sandtoften 3-7
i Gentofte. Det andet hold har undervisning på Bank-
Mikkelsens Vej 15 i Gentofte.

Deltagerantal

Antal deltagere: 4-5 på holdet på Sandtoften og 2-4 på
holdet på Bank-Mikkelsens Vej.

Du får et kursusbevis for at have deltaget, når du afslutter kurset.