Bold og bevægelse

Dette hold er for dig, der gerne vil bevæge dig og samtidig have stimuleret sanserne.

Borger og personale med stor bold

Vi starter hver gang ud med fri bevægelse og leg med bolde til høj musik, hvor vi får vækket sanserne (high arousel). Herefter træner vi mere systematisk kroppen ved hjælp af forskellige øvelser med bolde og musik i forskellige tempi og genrer. Vi har fokus på kropsfornemmelse og kropsbevidsthed og på at bevæge og træne de forskellige kropsdele.

Vi slutter hver gang af med at ligge på madrasser og lytte til stille musik, så kroppen får ro og afspændes, og så sansesystemet bliver beroliget igen (low arousel).

På holdet vil du:

• Bevæge dig til musik
• Få udfordret og stimuleret sanserne
• Få bedre balance i krop og sjæl
• Få nogle sjove oplevelser med andre fra JAC.

Sted

Kurset foregår i en gymnastiksal på Nymosehave i Gentofte.

Tidspunkt og deltagerantal

• Hver fredag kl. 12.30-13.30 fra september 2022 til april 2023.
• Antal deltagere: 8-10 og op til 5 personaler.

Du får et kursusbevis for at have deltaget, når du afslutter kurset.