Læringsforløb og kurser

På JAC har vi den holdning, at alle kan lære nyt og udvikle sig og dermed få nye muligheder i livet. Derfor tilbyder vi kurser og læringsforløb til vores borgere som en del af alle dagtilbud på JAC.

Billede af personale og borgere med bog

Kursussæsonen begynder hvert år i september med kurser i bl.a. snedkerarbejde, fotografarbejde, IT og motion.

Tre kategorier af kurser og læringsforløb

Vi har tre forskellige kategorier af læringsforløb og kurser.

Arbejdsrettede læringsforløb

De arbejdsrettede læringsforløb handler om at arbejde og være på en arbejdsplads. De er til borgere, som er tilknyttet et beskyttet beskæftigelsestilbud på JAC.
Læs mere om de arbejdsrettede læringsforløb her 

Personlige interessekurser

De personlige interessekurser handler om sundhed, selvhjulpenhed og personlige interesser. Kurserne henvender sig til alle, uanset tilbud og funktionsniveau.
Læs mere om de personlige interessekurser her

Individuelt tilrettelagte læringsforløb

Alle borgere i aktivitets- og samværstilbud får tilbud om individuelle læringsforløb, hvor fokus især er på social og personlig udvikling.
Læs mere om vores aktivitets- og samværstilbud her

Kursuskataloger

Vores kurser og læringsforløb udgives i to trykte kataloger, som kommer hvert år. 

Katalog til borgere i beskyttet beskæftigelse
Kataloget 'Hvad vil du lære, hvad kan du blive?' er målrettet borgere i beskyttede beskæftigelsestilbud og indeholder arbejdsrettede læringsforløb og personlige interessekurser. I kataloget finder du også vores tilbud om støttet beskæftigelse på arbejdsmarkedet, som hører under Nextjob.

Se kursuskatalog 'Hvad kan du lære, hvad kan du blive' 2019/2020 som e-paper 

Download kursuskatalog 'Hvad kan du lære, hvad kan du blive' 2019/2020 i pdf-format

Katalog til borgere i aktivitets- og samværstilbud
Kataloget 'Ny læring - nye muligheder' er målrettet borgere i aktivitets- og samværstilbud og indeholder individuelle læringsforløb og personlige interessekurser.

Se kursuskatalog 'Ny læring - nye muligheder' 2019/2020 som e-paper 

Download kursuskatalog 'Ny læring - nye muligheder' 2019/2020 i pdf-format

Til sagsbehandlere

JAC’s tilbud er åbne for unge og voksne med særlige behov i alle kommuner i henhold til servicelovens § 103 og § 104. Et forløb kan også indgå som en del af et ressourceforløb. Kontakt os på tlf.: 45 28 05 28 eller skriv til jacinfo@gentofte.dk.