Produktion og montage

Hvad kræver det at være på en stor produktionsarbejdsplads?

Foto af hænder med montageopgave

På dette kursus lærer du, hvad det vil sige, at være på en stor produktionsarbejdsplads med mange mennesker og mange forskellige opgaver. Vi taler om, hvordan man går klædt, når man er på arbejde, hvordan man taler sammen, hvornår man holder pause og meget mere. Du lærer også om, hvilke arbejdsopgaver der er, og hvordan du løser dem. Som en del af forløbet tager vi på besøg på andre arbejdspladser for at se, hvordan andre arbejder med montageopgaver. Dette kursus kan være med til at forberede dig til at arbejde i en virksomhed udenfor JAC.

Hvad kan du lære?

• Hvordan dagligdagen er på en
produktionsarbejdsplads
• Hvordan man løser montageopgaver
• Hvad en produktion går ud på
• Hvilke krav og regler der er på en arbejdsplads
• At transportere varer til kunder
• Hvordan du løfter på den rigtige måde.

Undervisningsform og sted

Læringsforløbet foregår i et kursuslokale på JAC. Der
er undervisning en gang om ugen og praktisk læring i
ugens løb.

Tidspunkt og deltagerantal

Kurset afholdes ikke i sæson 2019/2010 på grund af
ombygning på værkstedet.
• Antal deltagere: 5.

Du får et kursusbevis, når du har afsluttet forløbet.