iGenbrug

iGenbrug er en arbejdsplads og genbrugsbutik for mennesker med særlige behov, hvor du kan arbejde med støtte fra jobcoaches. 

Borger arbejder i iGenbrugs butik

I iGenbrug tilbyder vi den nødvendige støtte og fleksibilitet i arbejdet, så du kan arbejde og udvikle dig i dit eget tempo. Målet er at udvikle dine kompetencer, så du på sigt kan komme videre i et job uden for de støttede rammer.

Arbejdsopgaver

iGenbrug har sin egen butik på Stolpegårdsvej 24. Varerne til butikken indsamler vi på Gentofte genbrugsstation, hvor vi bemander et hus. Vi kan tilbyde en bred vifte af arbejdsopgaver som fx at sortere vare, lave udstillinger, betjene kunder, sætter brugte ting i stand, tage imod varer på genbrugsstationen og køre med varer. 

Hvem kan arbejde i iGenbrug?

iGenbrug er for mennesker med særlige behov, der har brug for at arbejde i støttede rammer i en kortere eller længere periode for at blive opkvalificeret og komme videre i arbejdslivet. Vores borgere er typisk modtagere af førtidspension, på kontanthjælp eller ledighedsydelse. Du kan også være tilkendt et fleksjob. Er du visiteret til et ressourceforløb, kan et forløb i iGenbrug også indgå som en del af dette for at udvikle din arbejdsevne.

Praktik

Du vil som udgangspunkt være en periode i praktik i iGenbrug, før vi vurderer, om du kan ansættes i et job på særlige vilkår i iGenbrug eller om du har brug for mere støtte og skal indskrives på en plads.

Jobcoaches

Vi er en gruppe jobcoaches i iGenbrug, som hjælper dig med at tilrettelægge din arbejdsdag og støtter dig i arbejdet.   

Hvordan kan jeg blive en del af iGenbrug?

Du vil typisk begynde i et praktikforløb for at vi kan finde ud af, om iGenbrug er noget for dig, og hvordan vi kan hjælpe dig med at udvikle dig. Du kan både have førtidspension, være i et afklaringsforløb eller i et ressourceforløb. Et forløb i iGenbrug kræver blot, at du har et betalingstilsagn fra din kommune. Kontakt os for mere information, se boks til højre.

Visitation

Som kommune kan du se visitationsmuligheder til iGenbrug på Nextjobs hjemmeside.

Vil du være frivillig?
Vi er også interesserede i frivillige, der har lyst til at give en hånd med i butikken. 

Kontakt os for mere information om dine muligheder for et job i iGenbrug. 

 

 

Kontakt

iGenbrug
Stolpegårdsvej 24
2820 Gentofte

Jobcoach
Charlotte Eriksen
Tlf.: 51 44 18 66
Mail: chae@gentofte.dk

Jobcoach
Pil Vejlebo
Tlf.: 20 36 27 99
Mail: pve@gentofte.dk

Jobcoach
Kasper Yde
Tlf.: 21 26 53 91
Mail: kyd@gentofte.dk

Læs mere om Nextjob

Borger arbejder i FCK-shop

Du kan læse mere om støttet beskæftigelse og Nextjobs øvrige uddannelses- og arbejdsmarkedsrettede tilbud på Nextjobs hjemmeside.