Pedelteamet

Pedelteamet er et lille team for borgere med særlige behov, hvor du kan arbejde med forskellige pedel- og serviceopgaver. 

I Pedelteamet løser vi opgaver for hele JAC. Vi tilrettelægger arbejdet, så det passer til dit tempo og behov. Du får faglig og pædagogisk støtte i arbejdet af en jobcoach, som hjælper dig med at strukturere din dag og arbejdsopgaverne. Målet er at udvikle dine kompetencer, så du på et tidspunkt kan komme videre i et job uden for de støttede rammer.

Arbejdsopgaver

• Reparationsopgaver
• Samling af møbler
• Montering/ophængning af fx hylder
• Små elopgaver som udskiftning af pærer
• Efterse toiletter og vandhaner
• Opsætning og opfyldning af sæbedispensere
• Græsslåning 
• Fejning
• Kørselsopgaver
• Vedligeholdelse af miljøplads
• Oprydning indenfor og udenfor.

Vi har kontakt til mange forskellige mennesker, men har også mere skærmede opgaver, hvis du har behov for det.

Læring i pedelteamet

Når du er en del af Pedelteamet sørger vi for, at du udvikler dig og lærer nyt. Du bliver oplært i alle opgaver, så du behøver ikke at kunne det hele på forhånd. Bare du har lysten. Vi har to faste kursusdage om året sammen med Nextjobs andre produktionsteams, hvor du kan komme på kursus i emner, som er relevante for dit arbejde og udvikling.

Hvem kan arbejde i Pedelteamet?

Pedelteamet er et tilbud til dig med særlige behov, der har brug for at arbejde i støttede rammer i en kortere eller længere periode for at blive opkvalificeret og komme videre i arbejdslivet. Du kan fx have indlæringsvanskeligheder, være udviklingshæmmet, psykisk sårbar eller have andre sociale eller psykiske problematikker.

Vores borgere er typisk modtagere af førtidspension, kontanthjælp, uddannelseshjælp eller ledighedsydelse. Du kan også være tilkendt et fleksjob. Er du visiteret til et ressourceforløb, kan et forløb i Pedelteamet også indgå som en del af dette for at udvikle din arbejdsevne. 

Hvordan kan jeg blive en del af Pedelteamet?

Du vil typisk begynde i et praktikforløb for at vi kan finde ud af, om Pedelteamet er noget for dig, og hvordan vi kan hjælpe dig med at udvikle dig. Du kan både have førtidspension, være i et afklaringsforløb eller i et ressourceforløb. Et forløb i Pedelteamet kræver blot, at du har et betalingstilsagn fra din kommune. Kontakt os for mere information, se boks til højre.

Takster og visitation

Som kommune kan du se takster og visitationsmuligheder til Pedelteamet på Nextjobs hjemmeside.

 

 

Kontakt

Pedelteamets logo

Pedelteamet
Sandtoften 3-7
2820 Gentofte
Mail: pedelteamet@gentofte.dk

Peer Jørgensen
Jobcoach
Tlf.: 20 35 19 80
Mail: peer@gentofte.dk

Henrik Larsen
Jobcoach
Tlf.: 92 43 60 29
Mail: hla@gentofte.dk