Gartnerteamet

Har du lyst til at arbejde med gartnerarbejde på det ordinære arbejdsmarked? Så kan Gartnerteamet være en mulighed. 

Borger i Gartnerteam fejer blade

I Gartnerteamet, som drives af JAC's særlige afdeling Nextjob, løser vi opgaver for virksomheder og private, men tilrettelægger arbejdet, så det passer til dit tempo og behov. Du får både faglig og pædagogisk støtte i arbejdet, så du kan lære at arbejde mere selvstændigt. Målet er at udvikle dine kompetencer, så du på et tidspunkt kan komme videre i et job uden for de støttede rammer.

Vi står blandt andet for at feje fortov, klippe hæk, fjerne ukrudt og slå græs hos én af vores store kunder. Derudover har vi vedligeholdelsesopgaver og anlægsopgaver for andre virksomheder og private.

Arbejdsopgaver

Arbejdsopgaverne i Gartnerteamet kan fx være:
  • Slå græs
  • Beskære buske og træer
  • Fjerne ukrudt
  • Klippe hæk
  • Anlægge fliser
  • Gravearbejde.

Læring og udvikling

Vi har fokus på, at du udvikler dig og lærer nyt - både fagligt, personligt og socialt. Du bliver oplært i de daglige arbejdsopgaver, og to gange om året har vi en hel kursusdag sammen med kollegerne i Nextjobs andre produktionsteams. Her kan du komme på kurser i emner, som er relevante for dit arbejde og udvikling.  

Praktik i andre virksomheder

Du har også mulighed for at komme i praktik i andre virksomheder, fx en dag om ugen, hvor du kan afprøve dét, du har lært i Gartnerteamet og prøve nye arbejdsopgaver. Praktikkerne kan også give dig mulighed for at komme videre i et fast job på arbejdsmarkedet.

Jobcoaches støtter dig i arbejdet

Der er jobcoaches tilknyttet Gartnerteamet, som oplærer dig i arbejdsopgaverne og støtter dig i arbejdet. 

Hvem kan arbejde i Gartnerteamet?

Gartnerteamet er for mennesker med særlige behov. Det er for dig, der har brug for at arbejde i støttede rammer i en kortere eller længere periode for at udvikle dig og komme videre i dit arbejdsliv.

Vores medarbejdere er typisk modtagere af førtidspension, på kontanthjælp eller ledighedsydelse. Du kan også være tilkendt et fleksjob. Er du visiteret til et ressourceforløb, kan et forløb i Gartnerteamet også indgå som en del af dette for at udvikle din arbejdsevne.

Hvordan kan jeg blive en del af Gartnerteamet?

Du vil som udgangspunkt være en periode i praktik i Gartnerteamet, hvor vi finder ud af, om Gartnerteamet er noget for dig, og hvordan vi kan hjælpe dig med at udvikle dig. 

Et forløb i Gartnerteamet kræver et betalingstilsagn fra din kommune. Kontakt os for mere information om at arbejde i Gartnerteamet. Se kontaktoplysninger i boksen til højre.

Gartnerteamet hører under Nextjob og er ét af Nextjobs tilbud om støttet beskæftigelse på arbejdsmarkedet.

Priser og visitation

Som kommune kan du læse mere om takster og visitationsmuligheder til Gartnerteamet på Nextjobs hjemmeside. 

Kontakt

Gartnerteamet
Lyngbyvej 485
2820 Gentofte

Jobcoach
Arki Jytte Hansen
Tlf.: 40 43 18 26
Mail: jhnn@gentofte.dk

Jobcoach
Mathias Fischer Holm
Tlf.: 20 35 72 06
Mail: tfm@gentofte.dk

Læs mere om Nextjob

Borger arbejder i FCK-shop

Du kan læse mere om støttet beskæftigelse og Nextjobs øvrige uddannelses- og arbejdsmarkedsrettede tilbud på Nextjobs hjemmeside.