Café Nema

Drømmer du om at få et job i et køkken? Eller vil du bare gerne arbejde med mad? Så er Café Nema måske noget for dig.

Borger arbejder i Café Nema

Café Nema driver JAC's kantine og sælger dagligt mad til over 100 ansatte. Café Nema står også for forplejningen ved møder både i – og ud af – huset og tilbereder mad til forskellige arrangementer. ,Café Nema er en del af JAC's særlige arbejdsmarkedsrettede afdeling Nextjob. 

På Café Nema tilbyder vi den nødvendige støtte og fleksibilitet i arbejdet, så du kan arbejde og udvikle dig i dit eget tempo. Vores fokus er på at udvikle dine kompetencer, så du på sigt kan komme videre i et job uden for de støttede rammer. 

Arbejdsopgaver

På Café Nema lægger vi stor vægt på at have et godt samarbejde og en god stemning, både i køkkenet og over for vores kunder. Arbejdsopgaverne er blandt andre at:

• Bage brød
• Snitte grøntsager
• Skære frugt
• Tilberede varm mad
• Tilberede sandwich og salater
• Lave kaffe og te
• Anrette og servere mad
• Betjene kunder
• Rydde af
• Vaske op.

Har du kørekort, kan der også være kørselsopgaver. 

Jobcoaches støtter dig

Jobcoaches hjælper med at strukturere din arbejdsdag og støtter dig fagligt og personligt i dit arbejde.

Hvem kan arbejde på Café Nema?

Café Nema er et tilbud til dig med særlige behov, der har brug for at arbejde i støttede rammer i en kortere eller længere periode for at blive opkvalificeret og komme videre i arbejdslivet. Du kan fx have indlæringsvanskeligheder, være udviklingshæmmet, psykisk sårbar eller have andre sociale eller psykiske problematikker.

Vores borgere er typisk modtagere af førtidspension, kontanthjælp, uddannelseshjælp eller ledighedsydelse. Du kan også være tilkendt et fleksjob. Er du visiteret til et ressourceforløb, kan et forløb hos Café Nema også indgå som en del af dette for at udvikle din arbejdsevne. 

Hvordan kan jeg blive en del af Café Nema?

Du vil typisk begynde i et praktikforløb for at vi kan finde ud af, om Nema er noget for dig, og hvordan vi kan hjælpe dig med at udvikle dig. Du kan både have førtidspension, være i et afklaringsforløb eller i et ressourceforløb. Et forløb i Café Nema kræver blot, at du har et betalingstilsagn fra din kommune. Kontakt os for mere information, se boks til højre.

Takster og visitation

Som kommune kan du se takster og visitationsmuligheder til Café Nema på Nextjobs hjemmeside. Gå til Nextjobs hjemmeside.

Kontakt

Café Nema
Sandtoften 3-7
2820 Gentofte
Tlf.: 45 28 03 46
Mail: cafenema@gentofte.dk

Trine Bertelsen
Jobcoach
Tlf.: 21 67 96 56
Mail: tet@gentofte.dk

Katrine Engdal Skovfoged
Jobcoach
Tlf.: 40 43 27 88
Mail: kev@gentofte.dk

Læs mere om Nextjob

Borger arbejder i FCK-shop

Du kan læse mere om støttet beskæftigelse og Nextjobs øvrige uddannelses- og arbejdsmarkedsrettede tilbud på Nextjobs hjemmeside.