STU Nextjob

Vores Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU), STU Nextjob, er for dig, der ønsker at udvikle dig personligt, fagligt og socialt, så du er bedre rustet til at komme videre i voksen- og arbejdslivet.

STU Nextjob er en lille, tryg STU for dig, der gerne vil forfølge dine drømme og blive klar på, hvad du skal i fremtiden. 

Du får undervisning i mange forskellige fag, der matcher dit niveau og dét, du gerne vil blive bedre til. Du er selv med til at tilrettelægge dit skema og kan ud over dansk og matematik vælge imellem en bred vifte af valgfag. 

Vi forbereder dig til arbejdsmarkedet

Et vigtigt mål med Nextjobs STU er at forberede dig til arbejdslivet. Du lærer derfor om arbejdskultur og skal i virksomhedspraktik seks gange i løbet af uddannelsen. Praktikkerne foregår som udgangspunkt i offentlige eller private virksomheder. Vi tror nemlig på, at det er her, du lærer og udvikler dig mest. Vi samarbejder også med støttede og beskyttede beskæftigelsestilbud, hvis du har behov for støtte i praktikkerne. 

Du får afklaret din arbejdsevne, så du efter STU’en kan indstilles til uddannelse eller beskæftigelse, eventuelt på særlige vilkår. Flere af vores elever er kommet videre i uddannelse eller har fået job på særlige vilkår efter at have afsluttet STU'en.

Personlig og social udvikling

Vi arbejder med din selvforståelse og relationer til andre. Du får redskaber med i rygsækken til et godt voksenliv. Vi forbereder dig til at bo i egen bolig og tager på en årlig lejrskole i Danmark og en årlig studietur til udlandet. Du har idræt hver uge og kan være med i vores eftermiddagsklub, som hjælper dig til et godt fritidsliv.

Plads til alle

Vi er en rummelig skole, hvor det sociale er i højsædet. Vi tror på, at et godt fællesskab er afgørende for trivsel og læring. Derfor har vi mange sociale aktiviteter, der også lærer dig at indgå i fællesskaber og skabe sociale relationer.

Vi støtter dig

Alle elever for en kontaktlærer, som støtter og vejleder dig gennem hele forløbet. Vi tilrettelægger undervisningen, så du både kan modtage undervisning i større og mindre grupper.

Din fremtid efter STU’en

Det sidste semester af dit STU-forløb arbejder vi særligt med dine ønsker for fremtiden. Det kan være, at du er i forlængede virksomhedspraktikker, fordi du er ved at blive ansat i en virksomhed. Det kan også være, at du, med støtte fra os, tager fag på VUC, der kvalificerer dig til at fortsætte på en uddannelse. Måske vil du gå videre med uddannelse på FGU eller noget helt tredje. 

Hvem kan gå på STU’en?

STU Nextjob er for dig, der har vanskeligheder, som gør, at du ikke kan gå på en anden ungdomsuddannelse lige nu. Det kan fx være Aspergers, angst, autisme, ADHD, ADD, kravvægring eller generelle indlæringsvanskeligheder. Du går sammen med op til 15 andre elever i alderen 16-25 år. 

Vi bor i en stor villa med have

Vores skole ligger i en stor treetagers villa på Hartmannsvej 23 i Hellerup, hvor vi har både undervisningslokaler, en stor have og klubfaciliteter.

Læs meget mere om STU Nextjob på STU’ens egen hjemmeside her

 

 

 

Vil du vide mere?

STU-elever arbejder med matematikbøger

STU'en har sin egen skole i Hellerup og hører under vores særlige afdeling Nextjob. 

Kontakt

Hartmannsvej 23
2900 Hellerup
Tlf.: 51 41 93 53