STU

Vores Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) er for unge, der ønsker at udvikle sig personligt, fagligt og socialt, så de er bedre rustet til at komme videre i voksen- og arbejdslivet.

Vi tilbyder en STU med et godt fagligt og socialt miljø, hvor eleven selv kan skræddersy sit forløb. Undervisningsformen er teoretisk og praktisk og tilrettelægges efter den enkeltes niveau, behov og interesser. 

Som en vigtig del af uddannelsen lærer eleverne om arbejdsmarkedet og prøver sig selv af i forskellige virksomhedspraktikker. Målet er, eleverne udvikler deres erhvervskompetencer og bliver mere afklaret omkring, hvad de kunne tænke sig at arbejde med i fremtiden. Flere af vores elever er kommet videre i uddannelse eller har fået job efter at have afsluttet STU'en.

Uddannelsen er bygget op om tre fokusområder:

• Faglig læring
• Læring om arbejdslivet
• Personlig udvikling.

Skræddersyede forløb

Vi arbejder med at udvikle alle elevers grundfærdigheder i dansk og matematik. Undervisningen bliver tilpasset og målrettet den enkeltes niveau og interesser. 

Derudover kan den enkelte elev selv vælge mellem fag som samfundsfag, svømning, engelsk, historie, strategispil, yoga, engelsk, historie, e-sport, drama, billedkunst, kulturudflugter, sociale medier, krop og ernæring, foto, video og udeliv. 

Alle elever har mulighed for at komme på kurser i fx fødevarehygiejne, IT, førstehjælp og madlavning.

På Nextjobs STU får eleven:

• En individuel uddannelsesplan, der indeholder personlige, sociale og faglige mål, som eleven selv er med til at sætte
• Styrket sine personlige, sociale og faglige kompetencer i et skræddersyet uddannelsesforløb
• Afprøvet og udviklet sine kompetencer og muligheder for beskæftigelse på arbejdsmarkedet i gruppe- og individuelle virksomhedspraktikker
• Styrket sin motorik og kondition gennem fysiske aktiviteter minimum en gang ugentligt
• Introduktion til fritidsaktiviteter og klubber
• Støtte og personlig vejledning af en kontaktlærer, der er med til at tilrettelægge og sikre elevens trivsel, udvikling og kompetenceløft under hele uddannelsen
• Et fagligt og socialt netværk, der består af andre elever på STU'en
• Vejledning i uddannelses- og jobmuligheder efter uddannelsens slutning
• Hjælp til etablering af job, hvis eleven er klar efter endt uddannelse.

Plads til alle

Vi er en rummelig skole, hvor det sociale er i højsædet. Vi tror på, at et godt fællesskab er afgørende for trivsel og læring. Derfor har vi mange sociale aktiviteter, der også lærer eleven at indgå i fællesskaber og skabe sociale relationer.

Målgruppe 

STU Nextjob er målrettet unge på 16-25 år med indlæringsvanskeligheder. 

Skole i hyggelige omgivelser

Vores skole ligger i en stor treetagers villa med have på Hartmannsvej 23 i Hellerup. Vi er en del et større campusmiljø i Gentofte. 

Vi hjælper og støtter dig

Vi har både fagpersonale og pædagogisk personale, der sørger for, at du får en professionel undervisning samtidig med, at du får den pædagogiske støtte, som du har brug for.

Læs meget mere om STU Nextjob på Nextjobs egen hjemmeside her

Vil du vide mere?

STU-elever arbejder med matematikbøger

STU'en har sin egen skole i Hellerup og hører under vores særlige afdeling Nextjob. 

Kontakt

Hartmannsvej 23
2900 Hellerup
Tlf.: 51 41 93 53