STU Nextjob

Vores Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU), STU Nextjob, er for dig, der ønsker at udvikle dig personligt, fagligt og socialt, så du er bedre rustet til at komme videre i voksen- og arbejdslivet.

STU Nextjob er en lille, tryg STU for dig, der gerne vil forfølge dine drømme og blive klar på, hvad du skal i fremtiden. Skolen ligger i en stor treetagers villa med have i Hellerup, tæt på skov og strand og ti minutters gang fra Hellerup Station.  

Uddannelsen er bygget op om tre fokusområder:
• Faglig læring
• Læring om arbejdslivet
• Personlig udvikling.

Faglig læring

Du får undervisning i mange forskellige fag, der matcher dit niveau og dét, du gerne vil blive bedre til. Du har dansk og matematik på dit eget niveau, der indgår i mange fag som fx madlavning, hvor vi regner på mængder og læser opskrifter.

Vi har en bred vifte af fag som fx idræt, sociale medier, e-sport, drama, krop og ernæring, foto og video, naturfag og udeliv, billedkunst og design. Vi har mange kreative, kulturelle og samfundsfaglige temauger i løbet af året, hvor vi både arbejder med dine kreative og faglige kompetencer. Som en del af undervisningen tager vi tit på ture, så vi sammen får nye oplevelser, mens vi lærer nyt.

Vi forbereder dig til arbejdsmarkedet

Et vigtigt mål med Nextjobs STU er at gøre dig klar til et selvstændigt arbejdsliv. Du lærer derfor om arbejdsmarkedet og kan prøve dig selv af i mange forskellige virksomhedspraktikker i løbet af uddannelsen. 

Praktikkerne foregår som udgangspunkt i offentlige eller private virksomheder. Vi tror nemlig på, at det er her, du lærer og udvikler dig mest. Flere af vores elever er kommet videre i uddannelse eller har fået job efter at have afsluttet STU'en.

Som en del af uddannelsen får du afklaret dine beskæftigelsesmuligheder i fremtiden.

Personlig og social udvikling

Vi arbejder med din selvforståelse og relationer til andre. Du får redskaber med i rygsækken til et godt voksenliv. Vi forbereder dig til at bo i egen bolig og tager på en årlig lejrskole i Danmark og en årlig studietur til udlandet. Du har idræt hver uge og kan være med i vores eftermiddagsklub, som hjælper dig til et godt fritidsliv.

Plads til alle

Vi er en rummelig skole, hvor det sociale er i højsædet. Vi tror på, at et godt fællesskab er afgørende for trivsel og læring. Derfor har vi mange sociale aktiviteter, der også lærer dig at indgå i fællesskaber og skabe sociale relationer.

Vi støtter dig

Alle elever for en kontaktlærer, som støtter og vejleder dig gennem hele forløbet. Vi tilrettelægger undervisningen, så du både kan modtage undervisning i større og mindre grupper.

Din fremtid efter STU’en

Det sidste semester af dit STU-forløb arbejder vi særligt med dine ønsker for fremtiden. Det kan være, at du er i forlængede virksomhedspraktikker, fordi du er ved at blive ansat i en virksomhed. Det kan også være, at du, med støtte fra os, tager fag på VUC, der kvalificerer dig til at fortsætte på en uddannelse. Måske vil du gå videre med uddannelse på FGU eller noget helt tredje. 

Hvem kan gå på STU’en?

Nextjobs STU er for unge med indlæringsvanskeligheder på 16-25 år. Uddannelsen varer tre år. Du går sammen med op til 15 andre elever.

Læs meget mere om STU Nextjob på Nextjobs egen hjemmeside her

 

Vil du vide mere?

STU-elever arbejder med matematikbøger

STU'en har sin egen skole i Hellerup og hører under vores særlige afdeling Nextjob. 

Kontakt

Hartmannsvej 23
2900 Hellerup
Tlf.: 51 41 93 53