Nextjob

Nextjob er en afdeling i JAC, som kan hjælpe dig, der har brug for en særlig indsats til at komme videre i dit uddannelses- og arbejdsliv. 

Borger arbejder i Fakta

I Nextjob arbejder vi for at få dig med særlige behov videre i dit liv.

Vi afklarer og udvikler dine kompetencer

Vi arbejder med at udvikle dine kompetencer og forberede dig til arbejdsmarkedet. Vi kan afklare, hvad du kan arbejde med, hvor meget du kan arbejde, og hvor du kan arbejde. Og vi kan hjælpe dig med at finde et job på arbejdsmarkedet. Er du ung, kan vi også hjælpe dig med at blive parat til at leve et selvstændigt og aktivt voksenliv.

Ungdomsuddannelse for dig med særlige behov

Vi kan også tilbyde en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU), hvis du ikke kan gøre brug af de gængse ungdomsuddannelser.

Skal du videre i dit uddannelses- og arbejdsliv

Vi har flere forskellige afklarings- og udviklingsforløb for mennesker med særlige behov, hvor målet er, at du kommer tættere på arbejdsmarkedet eller i uddannelse. Læs mere på Nextjobs hjemmeside

I job på arbejdsmarkedet

Vi har over femten års erfaring med at hjælpe borgere med særlige behov i job, typisk på særlige vilkår, og samarbejder med over 200 private og offentlige virksomheder.

Beskæftigelse i vores virksomheder

Vi har fire små virksomheder, hvor du kan komme i praktik og arbejde. Målet er, at du udvikler dine kompetencer, så du på sigt kan komme videre i et job uden for de støttede rammer. Der er jobcoaches tilknyttet de fire virksomheder, som støtter dig i arbejdet og sørger for, at du udvikler dig.

  • Café Nema, som står for kantinen på JAC
  • iGenbrug, som er en genbrugsbutik, der indsamler brugte ting via genbrugsstationen i Gentofte
  • Gartnerteamet, der vedligeholder grønne områder for virksomheder og private
  • Pedelteamet, der står for pedel- og serviceopgaver på JAC.

Hvem kan vi hjælpe?

Vi hjælper unge og voksne med særlige behov, heriblandt mennesker med nedsat fysiske og/eller psykisk funktionsevne og/eller sociale problemer. 

Det kan være dig, som aldrig har haft erfaring med arbejdsmarkedet før, eller som har brug for en ekstra hånd for at komme tilbage. Eller det kan være dig, der tidligere har været på et beskyttet værksted, men nu ønsker et job uden for de beskyttede rammer. Eller du kan stå i en helt tredje situation og har brug for at komme videre.

Alle borgere i Nextjob samarbejder med en fast jobkonsulent, der planlægger og koordinerer forløbet for dig. Vi lægger vægt på at have en tæt og tillidsfuld relation til dig og står altid til rådighed telefonisk. 

Mere information

Vil du vide mere om Nextjobs tilbud, takster og visitationsmuligheder, kan du kontakte os på tlf.: 45 28 05 28 eller læse mere på vores hjemmeside: nextjob.dk

Kontakt

Sandtoften 7
2820 Gentofte
Tlf.: 45 28 05 28
Mail: nextjob@gentofte.dk

Funktionsleder
(STU og afklaringsforløb)
Camilla Birch Johansson
Tlf.: 51 41 82 55
Mail: cajo@gentofte.dk

Funktionsleder
(Støttet beskæftigelse)
Troels Malthe Pedersen
Tlf.: 51 64 83 61
Mail: tmap@gentofte.dk

www.nextjob.dk

Borger arbejder i FCK-shop

Læs meget mere om Nextjobs mange forskellige tilbud om afklarings- og udviklingsforløb, støttet beskæftigelse og jobformidling på arbejdsmarkedet på Nextjobs hjemmeside.