Indflydelse på JAC

På JAC har du som borger mulighed for at få indflydelse på din dagligdag på forskellige måder. 

Brugerbestyrelse

På JAC har vi en brugerbestyrelse, som er med til at sikre, at du som borger på JAC bliver inddraget i beslutninger om dit dagtilbud og din hverdag på JAC. 

Brugerbestyrelsen kan fx være med til at beslutte, om der skal bruges penge på at male gangene, eller om der skal være borgere med til ansættelsessamtaler af personale. 

Bestyrelsen er også med til at udvikle dine muligheder for indflydelse og medbestemmelse og samarbejder med brugerbestyrelser på andre tilbud i Gentofte Kommune.

Brugerbestyrelsen mødes én gang om måneden og har en årlig temadag, hvor vi planlægger det kommende år. Vi arbejder ud fra et årshjul.

I brugerbestyrelsen sidder JAC's borgere på 10 ud af 12 stemmeberettigede pladser og dermed på flertallet. De øvrige pladser tilhører personaler.

Se medlemmer i brugerbestyrelsen her

Indflydelse i det daglige

Ud over brugerbestyrelsen har du selvfølgelig indflydelse på en lang række områder i det daglige. 

Medarbejdermøder

Alle vores værksteder holder medarbejdermøder. Her diskuterer I arbejdsmiljø og dagligdagsforhold. Det kan fx være samarbejdet mellem kollegaerne og personalet og arbejdsmiljøet generelt. Det er også her I planlægger udflugter og fester, og hvad der ellers skal ske i dagligdagen. På møderne vælger I også repræsentanter til de af Job-, Aktivitets- og Kompetencecenterets udvalg, som er sammensat af medarbejdere fra flere dagtilbud.

Medarbejderudviklingssamtale

Alle, der arbejder på JAC's beskyttede værksteder, får tilbud om en årlig medarbejderudviklingssamtale. Her laves status på din situation i løbet af året; hvad har været godt, hvad har været skidt, og hvad kunne du tænke dig blev anderledes fremover. Samtalen foregår mellem dig og din daglige leder eller et personale fra dit dagtilbud.

Arbejdsmiljøudvalg

Som medarbejder på et beskyttet værksted kan du også få indflydelse på arbejdsmiljøet. Arbejdsmiljøorganisationen består af fire arbejdsmiljøgrupper og et overordnet arbejdsmiljøudvalg. I arbejdsmiljøgrupperne sidder repræsentanter fra medarbejdere, personale og ledelsen. Du kan få oplyst navnet på dit værksteds arbejdsmiljørepræsentant ved at spørge på dit værksted. 


Vil du vide mere?

Vil du vide mere om brugerbestyrelsens arbejde, så kontakt:

Funktionsleder
Maybritt Perlt Jeppesen
Tlf.: 51 41 88 55
Mail: mpj@gentofte.dk