Takster

Takster

Vintappergården har to forskellige takster, en borger kan indskrives på. Taksten fastsættes efter borgerens støttebehov.

Tilbud i hht. Servicelovens § 103

Produktion, montage; 370,00 kr. per døgn, planlagt normering 1:7.

Produktion, montage; 622,00 kr. per døgn, planlagt normering 1:4.

Taksterne er gældende fra 2023.

Mere information

For mere information om takster og visitation, kontakt funktionsleder Maybritt Perlt Jeppesen på tlf.: 51 41 88 55 eller mail: mpj@gentofte.dk.