Praktisk info

Montageværkstedet har åbent fra kl. 7.36-15.00. Din arbejdsdag er på 6½ time og ligger inden for åbningstiden.

JAC tilbyder pasningsmulighed for hjemmeboende borgere indtil kl. 16.00.

Medarbejdere i botilbud har en fast hjemmedag om ugen.

Mad

Vi holder frokostpause fra kl. 12.00 - 12.30. Du skal selv sørge for din mad. Du kan enten have mad med hjemmefra eller kan købe mad i vores kantine. Kantinen sælger dagens ret, salat og sandwich.

Det er en forudsætning for at kunne arbejde på Montageværkstedet, at du er selvhjulpen og kan indgå i en produktion.