Raatstofs IKT-linje

Raatstofs IKT-linje er et medietilbud med fokus på alternativ og supplerende kommunikation.

Billede af borger fra Raatstof IKT-linje

Raatstofs IKT-linje er en afdeling i vores beskæftigelsestilbud Raatstof Medie for borgere med særlige behov, der benytter alternativ og supplerende kommunikation. Ved hjælp af kommunikationsmidler, som fx Rolltalk og iPad, er borgerne med til at løse de daglige arbejdsopgaver i Raatstof Medie inden for film, layout og foto. 
Læs mere om Raatstof Medie her

Fokus for kompetenceudvikling

Vi arbejder med at give alle en arbejdsidentitet og skabe de rette rammer, så alle kan arbejde og agere så selvstændigt som muligt. Målet er at give borgerne mulighed for at bidrage til samfundet. Opgaverne bliver differentieret og tilpasset den enkelte, så alle får mulighed for at være med til at løse opgaverne i Raatstof.

• Medieproduktion

Borgerne bruger deres særlige teknologiske viden og kompetencer til at løse medieopgaverne. Samtidig har vi fokus på, hvordan borgerne kan udvikle og understøtte deres faglige kompetencer gennem velfærdsteknologiske hjælpmidler. 

• Kommunikation

Alle borgere har individuelle mål for udvikling af deres kommunikative kompetencer. Vi har skarpt fokus på at følge med i og afprøve nye teknologiske kommunikationsmidler, der kan kompensere for borgernes handicap og øge deres livskvalitet. Samtidig er et mål at lære borgerne at deltage aktivt og give sin mening til kende. 

• Sociale kompetencer

Vi arbejder med, at borgerne udvikler deres sociale kompetencer, bl.a. gennem fælles teknologiske platforme, som borgerne interagerer igennem. Målet er styrke deres sociale kompetencer og samtidig øge deres mulighed for at socialisere med andre. 

 

Kontakt

Raatstofs IKT-linje
Sandtoften 3-7
2820 Gentofte
Tlf.: 30 47 23 72

Funktionsleder
Maybritt Perlt Jeppesen
Tlf.: 51 41 88 55
Mail: mpj@gentofte.dk