IKT-linjen

IKT-linjen er et multimedietilbud med fokus på velfærdsteknologi.

Billede af borgere og personale på IKT-linjen

JAC’s IKT-linje er et lille tilbud til borgere med fysiske funktionsnedsættelser, der bruger elektroniske kommunikationshjælpemidler, primært talemaskiner. IKT står for informations- og kommunikationsteknologi.

For at være i IKT skal man være interesseret i velfærdsteknologi og have lyst til at bruge den i hverdagen. Vi bruger teknologien til at understøtte borgernes selvhjulpenhed og udvide deres muligheder for at handle mere selvstændigt i eget liv. Det er derfor vigtigt, at alle borgere er åbne over for nye teknologier og synes, at det er sjovt at prøve dem af.

Samtidig løser vi eksterne opgaver som fx videoproduktion og testning af velfærdsteknologi. Vi lærer borgerne at arbejde med processen omkring videoproduktion som storyboard, optagelse, redigering og klipning. Nogle af videoerne lægger vi ud på JAC’s interne IBG-skærm, som vi står for driften af.
Et vigtigt mål er, at borgerne både kan arbejde selvstændigt, fungere i en gruppe og deltage i fælles projekter.

Vi har en overordnet daglig struktur med fælles morgenmøde, arbejde og aktiviteter om formiddagen og mere selvstændige, rolige aktiviteter om eftermiddagen.

Vi har et stærkt fællesskab og et sjovt og ungdommeligt miljø, hvor borgerne kan spejle sig i hinanden. 

Personalet på IKT-linjen har specialiseret viden og erfaring inden for pædagogik, teknologi og forskellige kommunikative værktøjer.

Fokus for kompetenceudvikling

Sammen med borgerne skaber vi de rette rammer, hvor alle bliver inddraget i de daglige arbejdsopgaver og derved udvikler en arbejdsidentitet. Opgaverne bliver differentieret og tilpasset den enkelte, så alle får mulighed for at være med og udvikle sine potentialer. 

Vi bruger video til at dokumentere, hvordan vi arbejder i IKT. Videoerne bruges som egenfortælling og er et vigtigt kommunikationsredskab for borgerne. Ved hjælp af video kan borgerne bl.a. vise venner og familie deres arbejdsdag i IKT og visualisere de nye ting, de lærer. Vi bruger også videoerne til at evaluere læringsprocesser med borgerne. 

I det daglige har vi særligt fokus på:

Selvstændighed og selvhjulpenhed

Et vigtigt mål i IKT er at udnytte, udforske og teste velfærdsteknologi og teknologiske kommunikationsmidler sammen med borgerne. Vi har skarpt fokus på at følge med i og afprøve ny teknologi, der kan hjælpe borgerne med at bruge og udvikle deres potentiale. 

Vi løser dagligdagsopgaver ved bl.a. at bruge Google Smart Home-højtalere, der kan forstå, aktivere og respondere på borgernes elektroniske talesyntese. På den måde kan borgerne selvstændigt tænde lyset, tænde kaffemaskine, køre et rullegardin op og ned mm. Google-højtalerne responderer også på alle former for spørgsmål mv., som kan motivere borgerne til at træne brugen af deres kommunikationshjælpemiddel. 

Det er en vigtig del af IKT at støtte borgerne i at kunne præsentere og fortælle gæster, hvad de oplever som relevante arbejdsopgaver i IKT. Borgerne får hjælp til at forberede præsentationer, oplæg og udvælge videoer, de kan vise og bruge til at fortælle, hvad de kan og er stolte af. 

• Kommunikative kompetencer

Alle borgere har individuelle mål for udvikling af deres kommunikative kompetencer. Et vigtigt mål er at gøre borgerne i stand til at kommunikere og udtrykke sig gennem de teknologiske kommunikationsmidler, de har til rådighed. Hos os er der tid og ro til at kommunikere via sin talemaskine eller kommunikationsapp, så det bliver en naturlig del af hverdagen. På den måde får borgerne mulighed for at deltage aktivt og give deres mening til kende.
Vi har fokus på både nær- og fjernkommunikation, så borgerne skaber erfaringer og bliver bedre til at begå sig på sociale platforme og i forskellige omgivelser. Borgerne bliver inddraget så meget som muligt i alle former for daglige opgaveløsninger. Det kan fx være at formulere en mail eller forberede og deltage i relevante telefonsamtaler via medhør. 

• Sociale kompetencer

Vi har stort fokus på det sociale fællesskab mellem borgerne, så IKT-linjen bliver et rart og trygt miljø at være i. Vi holder daglige morgenmøder, hvor borgerne skiftes til at være mødeleder, fordele opgaver samt fremlægge og lytte til hinandens meninger, ideer og igangværende projekter. Vi har øje for, at borgerne lærer af og hjælper hinanden, så de hele tiden gør brug af de kompetencer, de tillærer sig.

Kontakt

IKT-linjen
Sandtoften 3-7
2820 Gentofte
Tlf.: 30 47 23 72
Mail: jac-ikt@gentofte.dk

Funktionsleder
Maybritt Perlt Jeppesen
Tlf.: 51 41 88 55
Mail: mpj@gentofte.dk