Takster

Natur og Samvær har tre forskellige takster, en borger kan indskrives på. Taksten fastsættes efter borgerens støttebehov.

Tilbud i hht. Servicelovens § 104

Oplevelsesaktivitet; 846,00 kr. per døgn, planlagt normering 1:3.

Oplevelsesaktivitet; 1.039,00 kr. per døgn, planlagt normering 1:2

Oplevelsesaktivitet; 1.797,00 kr. per døgn, planlagt normering 1:1

Taksterne er gældende fra 2021.

Mere information

For mere information om takster og visitation, kontakt funktionsleder Pernille Dam Naumann på tlf.: 21 35 07 38, mail: pdu@gentofte.dk.