Natur og Samvær

Natur og samvær er et lille nyt aktivitets- og samværstilbud med fokus på haveopgaver og egenproduktion.

Natur og Samvær er et helt nystartet tilbud (per 1. oktober 2019) for op til seks-syv borgere med varig, nedsat kognitiv og fysisk funktionsevne. Borgerne er alle sensible og impulsstyrede og har brug for nærhed og en rolig og struktureret dag. Størstedelen af borgerne er mobile og en del har brug for støtte til selv at håndtere personlig pleje og andre daglige funktioner.

Natur og Samvær ligger i et etplanshus på Bank-Mikkelsens Vej i Gentofte med en tilhørende lukket have, der er centrum for tilbuddets aktiviteter.

Fokus for kompetenceudvikling

I Natur og Samvær har borgerne mulighed for at deltage i meningsfulde aktiviteter, hvor naturen og reelle arbejdsopgaver er i fokus. Natur og Samværs haverum er endnu ikke færdigetableret, men målet er, at borgere og personaler sammen skal skabe nogle omgivelser – en æstetisk oase – hvor der er mulighed for at bidrage med forskellige produkter fra egen avl. Eksempler på aktiviteter kan være at plante kasser med blomster, krydderurter og bær, klargøre blomsterløg, stiklinger, ordne drivhus, lave bål, lave mad i udekøkken, lære om natur, vejr og årstider og forskellige dagligdagsopgaver som borddækning, oprydning (ADL) mv.

Borgerne er ude i haven hver dag og har typisk rolige aktiviteter indenfor om eftermiddagen.


I det daglige er der særligt fokus på:

At udvikle borgernes sociale kompetencer 
At udvikle borgernes grov- og finmotorik
At udvikle borgernes evne til behovsudsættelse og kravhåndtering
At udvikle borgernes kommunikationsevner

Natur og Samvær er i sin spæde opstart, og tilbuddets konkrete profil og aktiviteter er derfor stadig under udvikling. Kontakt leder Pernille Dam Naumann på tlf.: 21 35 07 38 eller mail: pdu@gentofte.dk, hvis du vil vide mere om Natur og Samvær. 

 

 

 

Kontakt 

Natur og Samvær
Bank-Mikkelsens Vej 17
2820 Gentofte
Tlf.: 91 17 68 06

Funktionsleder
Pernille Dam Naumann
Tlf.: 21 35 07 38
Mail: pdu@gentofte.dk