Natur og Samvær

Natur og samvær er et lille aktivitets- og samværstilbud med fokus på fællesskab og opgaver i haven.

Billede af borger, der vander blomster i haven i Natur og Samvær

Natur og Samvær er et lille tilbud for op til syv borgere med varig, nedsat kognitiv og fysisk funktionsevne. Borgerne er alle sensible og impulsstyrede og har brug for nærhed og en rolig og struktureret dag. Størstedelen af borgerne er mobile og en del har brug for hjælp til personlig pleje og andre daglige funktioner.

Natur og Samvær ligger i et etplanshus på Bank-Mikkelsens Vej i Gentofte med en tilhørende lukket have, som er centrum for tilbuddets aktiviteter.

Fokus for kompetenceudvikling

Haverummet er udgangspunktet for dagligdagen i Natur og Samvær. Her deltager borgerne i meningsfulde aktiviteter, hvor naturen og mindre, overskuelige arbejdsopgaver er i fokus. Borgerne er med til at indrette og vedligeholde den hyggelige have og bruger tid på fx at plante blomster, krydderurter og bær, klargøre blomsterløg og stiklinger, slå græs, fordre fugle mv.. Borgerne bliver inddraget i alle arbejdsopgaver efter den enkeltes ressourcer og behov, så alle har en rolle og deres hverdag giver mening. 

Tiden i haven bliver også brugt til at lave bål og sanse vejrets og årstidernes skiften. 

Dagligdagen har en række fixpunkter, der gør dagen overskuelig og tryg for borgerne. Vi er primært i haven, men går også korte ture eller cykler i nærområdet med de borgere, som har behov for og lyst til det.

I det daglige har vi særligt fokus på:

Fællesskab og sociale kompetencer

Vi arbejder med at udvikle borgernes sociale kompetencer, så de lærer at kunne rumme andre og bidrage til fællesskabet. Det sker fx gennem fælles aktiviteter som madlavning over bål, historielæsning og mindre opgaver i relation til haven.

Træning af grov- og finmotorik

Borgerne får trænet deres grov- og finmotorik gennem de daglige små opgaver i haven som fx at plante frø, plukke bær og slå græs. Grovmotorikken styrkes desuden gennem mindre gåture i området, tilpasset den enkelte borgers fysiske formåen.

Udvikling af borgernes evne til behovsudsættelse og kravhåndtering

Vi arbejder med at skabe fysisk og psykisk balance hos borgerne. Det gør vi blandt andet ved at hjælpe den enkelte til at finde, skabe og fastholde indre ro. Ofte med naturen som omdrejningspunkt gennem ophold og aktiviteter i haven, på cykel- eller gåture. Indre ro er afsæt for borgernes evne til at rumme andre, til at honorere krav og til at udsætte behov.

Udvikling af borgernes kommunikationsevner

Vi arbejder med at udvikle den enkelte borgers kommunikationsfærdigheder, så borgeren kan give udtryk for simple behov. Det sker gennem kort, konkret kommunikation og sprogstimulering, fx gennem højtlæsning. Efter behov benytter vi tegn til tale og billedkommunikation som understøttende samtaleværktøjer. 

 

 

 

 

Kontakt 

Natur og Samvær
Bank-Mikkelsens Vej 17
2820 Gentofte
Tlf.: 91 17 68 06
Mail: jac-natur@gentofte.dk

Funktionsleder
Pernille Dam Naumann
Tlf.: 21 35 07 38
Mail: pdu@gentofte.dk