Takster

Takster

Nærvær og samvær har fire forskellige takster, en borger kan indskrives på. Taksten fastsættes efter borgerens støttebehov.

Tilbud i hht. Servicelovens § 104

Oplevelsesaktivitet; 665,00 kr. per døgn, planlagt normering 1:4.

Oplevelsesaktivitet; 824,00 kr. per døgn, planlagt normering 1:3.

Oplevelsesaktivitet; 1.048,00 kr. per døgn, planlagt normering 1:2

Oplevelsesaktivitet; 1.802,00 kr. per døgn, planlagt normering 1:1

Taksterne er gældende fra 2022.

Mere information

For mere information om takster og visitation, kontakt funktionsleder Pernille Dam Naumann på tlf.: 21 35 07 38 eller pdu@gentofte.dk.